ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเลบานอน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เลบานอน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : เบรุต ตริโปลี และZahlé

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเลบานอน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เบรุต
เลบานอน
ตริโปลี
เลบานอน
Zahlé
เลบานอน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เลบานอน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C25113017172299ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 17°C17°C19°C22°C25°C27°C29°C30°C29°C27°C23°C19°C
ตริโปลี 17°C17°C19°C21°C24°C27°C29°C30°C29°C26°C22°C18°C
Zahlé 9°C11°C14°C18°C22°C26°C28°C28°C26°C22°C16°C11°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 12°C12°C13°C16°C19°C22°C25°C25°C24°C21°C17°C13°C
ตริโปลี 11°C11°C13°C15°C18°C21°C24°C25°C23°C20°C16°C13°C
Zahlé 2°C2°C4°C7°C11°C14°C17°C17°C15°C11°C6°C3°C

เบรุต

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เบรุตม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนกำลังสบาย

ตริโปลี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ตริโปลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นกำลังสบายร้อน

Zahlé

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Zahléม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวอุ่นกำลังสบายกำลังสบายหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เลบานอน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1006257ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตZahléZahlé
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 63%65%68%71%82%97%100%100%96%80%69%63%
ตริโปลี 65%66%68%72%82%97%100%100%96%79%68%64%
Zahlé 59%60%65%70%81%97%100%100%96%80%66%58%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เลบานอน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3227ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตZahléZahlé
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 9.5วัน7.8วัน6.0วัน2.9วัน1.0วัน0.2วัน0.1วัน0.0วัน0.5วัน3.2วัน6.1วัน8.3วัน
ตริโปลี 9.7วัน7.9วัน6.3วัน3.3วัน1.4วัน0.4วัน0.1วัน0.1วัน0.7วัน3.9วัน6.4วัน8.4วัน
Zahlé 7.6วัน6.6วัน5.1วัน2.3วัน0.9วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน2.7วัน5.1วัน6.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เลบานอน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.80 มม.80 มม.7555ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 73.6มม.64.0มม.36.7มม.15.4มม.4.0มม.0.5มม.0.2มม.0.1มม.2.1มม.19.0มม.49.9มม.70.2มม.
ตริโปลี 73.8มม.63.9มม.40.3มม.19.3มม.6.3มม.1.3มม.0.4มม.0.4มม.4.5มม.25.8มม.52.4มม.68.6มม.
Zahlé 53.7มม.47.2มม.28.2มม.13.0มม.4.0มม.0.6มม.0.2มม.0.1มม.1.8มม.14.5มม.37.3มม.50.7มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เลบานอน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.49.9ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 10.2ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.1ชม.13.9ชม.14.4ชม.14.1ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.4ชม.9.9ชม.
ตริโปลี 10.1ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.0ชม.14.4ชม.14.2ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.4ชม.9.9ชม.
Zahlé 10.2ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.1ชม.13.9ชม.14.4ชม.14.1ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.4ชม.9.9ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เลบานอน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%929ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตZahléZahlé
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน6.8วัน19.6วัน27.5วัน28.0วัน20.3วัน8.8วัน1.0วัน0.0วัน
ตริโปลี 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน3.4วัน16.0วัน26.6วัน27.6วัน18.5วัน6.5วัน0.5วัน0.0วัน
Zahlé 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.3วัน2.4วัน0.5วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เลบานอน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.15.310.416.211.313.78.8ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 14.015.013.912.411.211.111.310.810.610.911.813.1
ตริโปลี 14.716.015.314.012.813.414.213.111.911.612.313.7
Zahlé 12.313.512.711.510.410.39.89.19.09.310.211.4

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เลบานอน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C2817ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 18°C17°C17°C18°C21°C24°C27°C28°C28°C26°C23°C20°C
ตริโปลี 18°C17°C17°C18°C21°C24°C27°C28°C27°C25°C23°C20°C
Zahlé 18°C17°C17°C18°C21°C25°C27°C28°C28°C26°C23°C20°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เลบานอน

คะแนนการท่องเที่ยวใน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.94.64.89.30.5ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เลบานอน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810109.50.38.5ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เลบานอน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เลบานอน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เลบานอน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เลบานอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.62.6ขณะนี้ขณะนี้เบรุตเบรุตตริโปลีตริโปลีZahléZahlé
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบรุต 2.93.85.26.67.78.58.47.66.44.73.32.7
ตริโปลี 2.93.85.26.57.68.58.37.66.34.63.32.6
Zahlé 3.03.95.36.77.98.78.67.86.64.83.42.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เบรุต ตริโปลี และZahlé ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน