ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเกาหลีเหนือ

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เกาหลีเหนือ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : เปียงยางและKimch’aek-si

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเกาหลีเหนือ

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เปียงยาง
เกาหลีเหนือ
Kimch’aek-si
เกาหลีเหนือ
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีเหนือ

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C22-1029-220-825-0-1633-14-4ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง -1°C2°C9°C17°C23°C27°C28°C28°C25°C18°C9°C1°C
Kimch’aek-si -0°C1°C6°C12°C17°C19°C23°C24°C21°C16°C9°C3°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง -10°C-6°C0°C7°C13°C18°C22°C21°C15°C8°C0°C-7°C
Kimch’aek-si -7°C-5°C-0°C5°C10°C15°C19°C20°C15°C8°C1°C-5°C

เปียงยาง

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เปียงยางม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Kimch’aek-si

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kimch’aek-siม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เกาหลีเหนือ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%7148ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 70%66%59%56%55%55%50%55%64%69%65%67%
Kimch’aek-si 69%68%64%59%55%53%49%54%64%72%70%69%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เกาหลีเหนือ

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%52338ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 1.5วัน1.7วัน3.0วัน4.7วัน6.3วัน8.4วัน14.9วัน12.4วัน7.0วัน4.9วัน4.8วัน2.6วัน
Kimch’aek-si 1.4วัน1.7วัน2.2วัน4.3วัน6.3วัน7.8วัน11.2วัน10.4วัน6.3วัน3.8วัน3.3วัน2.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เกาหลีเหนือ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.2603119ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 3.2มม.11.9มม.22.2มม.45.6มม.63.9มม.98.7มม.246.9มม.192.8มม.84.0มม.39.2มม.30.0มม.8.9มม.
Kimch’aek-si 2.0มม.5.1มม.10.5มม.32.7มม.46.5มม.66.1มม.116.9มม.111.9มม.67.6มม.30.8มม.21.2มม.7.8มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เกาหลีเหนือ

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.3150ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยาง
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 24.3มม.14.3มม.5.7มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.5มม.8.9มม.27.1มม.
Kimch’aek-si 40.4มม.41.4มม.16.2มม.0.6มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.16.3มม.45.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เกาหลีเหนือ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.99.4ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 9.8ชม.10.7ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.3ชม.14.9ชม.14.6ชม.13.6ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.1ชม.9.5ชม.
Kimch’aek-si 9.6ชม.10.7ชม.12.0ชม.13.3ชม.14.5ชม.15.0ชม.14.7ชม.13.7ชม.12.4ชม.11.1ชม.9.9ชม.9.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เกาหลีเหนือ

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9277ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน8.2วัน25.4วัน24.4วัน6.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน
Kimch’aek-si 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน2.0วัน16.0วัน20.2วัน4.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีเหนือ

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.15.210.614.19.8ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 13.914.514.915.013.711.511.911.010.812.413.814.1
Kimch’aek-si 13.813.613.313.011.910.110.210.511.613.113.814.0

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีเหนือ

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C231224ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 3°C1°C2°C7°C12°C17°C21°C23°C22°C18°C13°C8°C
Kimch’aek-si 5°C4°C4°C7°C10°C15°C19°C22°C20°C16°C12°C8°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เกาหลีเหนือ

คะแนนการท่องเที่ยวใน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.97.0ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เกาหลีเหนือ

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.85.1ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เกาหลีเหนือ

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เกาหลีเหนือ

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°Cขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เกาหลีเหนือ

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เกาหลีเหนือม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.62.2ขณะนี้ขณะนี้เปียงยางเปียงยางKimch’aek-siKimch’aek-si
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปียงยาง 2.63.64.65.66.36.45.85.44.83.82.62.2
Kimch’aek-si 2.53.54.75.76.36.45.95.44.73.82.72.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เปียงยางและKimch’aek-si ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ