ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเคนยา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เคนยา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ไนโรบี Mombasa และKisumu

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเคนยา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ไนโรบี
เคนยา
Mombasa
เคนยา
Kisumu
เคนยา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เคนยา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C161227222622322719183128ขณะนี้ขณะนี้MombasaMombasaKisumuKisumu
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 26°C27°C26°C25°C23°C22°C22°C23°C25°C25°C24°C24°C
Mombasa 31°C31°C32°C31°C29°C28°C27°C27°C28°C29°C30°C31°C
Kisumu 30°C31°C31°C29°C28°C28°C28°C29°C29°C30°C29°C30°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 15°C15°C16°C16°C15°C13°C13°C13°C13°C15°C16°C15°C
Mombasa 24°C25°C25°C25°C24°C23°C22°C22°C22°C23°C24°C25°C
Kisumu 19°C19°C19°C19°C19°C18°C18°C18°C18°C19°C19°C19°C

ไนโรบี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ไนโรบีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นเย็นอุ่นกำลังสบาย

Mombasa

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Mombasaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนกำลังสบาย

Kisumu

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kisumuม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เคนยา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%562672304915ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 32%30%29%27%36%39%46%52%52%39%38%37%
Mombasa 34%32%32%33%46%56%63%69%67%54%49%42%
Kisumu 31%30%24%16%24%32%38%45%42%25%24%31%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เคนยา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%4835467521ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 4.6วัน3.6วัน7.9วัน13.3วัน8.7วัน1.7วัน1.0วัน1.5วัน1.7วัน6.6วัน11.5วัน7.4วัน
Mombasa 3.3วัน2.3วัน8.2วัน14.8วัน14.5วัน7.2วัน4.1วัน2.7วัน2.4วัน5.7วัน10.9วัน8.8วัน
Kisumu 7.3วัน6.9วัน13.2วัน20.4วัน20.3วัน13.0วัน13.1วัน15.9วัน15.6วัน17.3วัน15.8วัน10.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เคนยา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.8731511125348ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 27.8มม.22.0มม.43.9มม.84.8มม.51.8มม.8.2มม.3.0มม.5.4มม.5.3มม.31.4มม.62.4มม.43.2มม.
Mombasa 16.3มม.12.1มม.47.2มม.119.1มม.137.5มม.49.8มม.20.6มม.15.5มม.15.9มม.44.1มม.67.7มม.45.9มม.
Kisumu 52.8มม.54.2มม.130.2มม.243.9มม.195.2มม.89.6มม.66.8มม.85.4มม.90.2มม.120.4มม.134.1มม.80.3มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เคนยา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.212.012.1ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 12.2ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.2ชม.
Mombasa 12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.9ชม.11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.4ชม.
Kisumu 12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เคนยา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10098514ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Mombasa 31.0วัน28.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน29.5วัน30.5วัน30.6วัน29.7วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน
Kisumu 6.4วัน5.5วัน9.6วัน14.3วัน12.4วัน4.2วัน1.3วัน1.3วัน2.1วัน4.3วัน6.3วัน6.8วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เคนยา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.17.710.825.313.311.56.7ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 16.816.716.814.912.611.011.412.814.916.717.417.5
Mombasa 18.116.914.016.321.924.725.123.521.217.713.815.5
Kisumu 11.110.89.57.46.87.07.27.26.97.39.211.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เคนยา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.25.0°C25.0°C25.5°C25.5°C26.0°C26.0°C26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°CNaN2925NaNขณะนี้ขณะนี้MombasaMombasa
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Mombasa 28°C28°C29°C29°C28°C27°C26°C25°C26°C26°C27°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เคนยา

คะแนนการท่องเที่ยวใน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.35.57.62.36.03.8ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เคนยา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.92.28.34.65.83.8ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เคนยา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เคนยา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เคนยา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เคนยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.55.87.25.55.5ขณะนี้ขณะนี้ไนโรบีไนโรบีMombasaMombasaKisumuKisumu
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไนโรบี 7.17.47.36.76.35.95.86.27.07.16.86.8
Mombasa 6.56.76.25.65.65.86.16.67.17.16.76.4
Kisumu 6.97.27.05.95.65.55.75.96.46.26.16.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ไนโรบี Mombasa และKisumu ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ