ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในอิตาลี

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ อิตาลี โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : โรม มิลาน Bolzano และPalermo

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศอิตาลี

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

โรม
อิตาลี
มิลาน
อิตาลี
Bolzano
อิตาลี
Palermo
อิตาลี
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิตาลี

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C193311219-130616-528423914ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมBolzanoBolzanoPalermoPalermo
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 12°C13°C16°C19°C23°C27°C31°C31°C27°C22°C17°C13°C
มิลาน 6°C9°C14°C18°C23°C27°C29°C29°C24°C18°C11°C7°C
Bolzano 5°C8°C14°C18°C22°C26°C28°C27°C23°C16°C10°C5°C
Palermo 15°C15°C16°C19°C23°C27°C30°C30°C27°C24°C19°C16°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 3°C3°C6°C8°C12°C16°C18°C18°C15°C12°C7°C4°C
มิลาน -1°C1°C5°C8°C13°C17°C19°C18°C15°C10°C5°C0°C
Bolzano -4°C-2°C2°C6°C10°C14°C16°C15°C12°C7°C1°C-4°C
Palermo 9°C9°C10°C13°C16°C20°C23°C23°C21°C18°C14°C11°C

โรม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวจัดหนาวจัดหนาวจัด

มิลาน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มิลานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่น

Bolzano

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Bolzanoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นอุ่นหนาวจัดกำลังสบายกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Palermo

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Palermoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อิตาลี

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%8852754864419656ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 53%56%56%57%61%75%87%82%68%57%53%54%
มิลาน 53%55%54%51%51%62%74%71%62%52%49%52%
Bolzano 53%53%50%45%43%50%62%61%53%46%47%52%
Palermo 58%60%62%63%66%79%95%90%72%58%58%58%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อิตาลี

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%34734154310352ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 7.0วัน7.3วัน6.8วัน7.0วัน5.9วัน4.1วัน2.6วัน3.2วัน6.9วัน8.6วัน9.5วัน7.7วัน
มิลาน 5.1วัน4.5วัน6.0วัน9.2วัน10.2วัน9.1วัน7.3วัน7.7วัน7.8วัน8.1วัน7.3วัน5.8วัน
Bolzano 3.6วัน3.3วัน5.0วัน7.7วัน10.8วัน12.5วัน11.9วัน11.1วัน8.2วัน7.5วัน6.0วัน4.3วัน
Palermo 8.9วัน7.9วัน6.9วัน5.6วัน3.4วัน1.7วัน0.8วัน1.7วัน5.1วัน7.6วัน9.5วัน9.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิตาลี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.941694389211794ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 53.7มม.60.5มม.48.9มม.49.3มม.39.2มม.26.2มม.16.7มม.22.7มม.60.3มม.85.1มม.93.8มม.70.5มม.
มิลาน 39.2มม.42.5มม.52.2มม.78.3มม.86.0มม.71.6มม.52.8มม.61.9มม.79.8มม.92.9มม.88.4มม.48.8มม.
Bolzano 11.5มม.16.3มม.26.9มม.44.4มม.68.4มม.88.7มม.88.2มม.80.4มม.75.4มม.69.3มม.50.4มม.20.2มม.
Palermo 70.0มม.66.6มม.52.4มม.40.0มม.22.2มม.10.2มม.4.0มม.11.1มม.43.1มม.68.4มม.74.4มม.75.1มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิตาลี

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.44159ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 2.9มม.2.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.
มิลาน 37.7มม.11.0มม.2.8มม.0.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.6มม.27.4มม.
Bolzano 48.3มม.20.4มม.4.4มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.1.6มม.12.6มม.53.5มม.
Palermo 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อิตาลี

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.29.115.88.6ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 9.5ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.6ชม.15.2ชม.14.9ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.0ชม.9.8ชม.9.2ชม.
มิลาน 9.2ชม.10.4ชม.12.0ชม.13.6ชม.14.9ชม.15.6ชม.15.2ชม.14.0ชม.12.5ชม.10.9ชม.9.5ชม.8.8ชม.
Bolzano 9.1ชม.10.4ชม.12.0ชม.13.6ชม.15.0ชม.15.8ชม.15.4ชม.14.1ชม.12.5ชม.10.9ชม.9.4ชม.8.6ชม.
Palermo 9.9ชม.10.8ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.3ชม.14.8ชม.14.5ชม.13.6ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.1ชม.9.6ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อิตาลี

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%519ขณะนี้ขณะนี้มิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน4.9วัน12.7วัน14.3วัน6.9วัน1.9วัน0.1วัน0.0วัน
มิลาน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน5.4วัน12.7วัน12.3วัน3.1วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน
Bolzano 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.7วัน2.3วัน1.9วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Palermo 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.6วัน4.6วัน12.3วัน14.4วัน8.6วัน2.3วัน0.1วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อิตาลี

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.13.711.08.76.06.14.519.4ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 12.413.013.313.111.811.311.311.111.512.213.113.0
มิลาน 6.87.78.48.67.96.96.36.26.97.16.96.6
Bolzano 5.95.95.85.75.45.04.84.64.74.75.05.6
Palermo 18.418.617.315.913.211.611.411.413.114.717.819.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิตาลี

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C2514NaNNaN27ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมPalermoPalermo
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 15°C14°C14°C15°C18°C22°C24°C25°C23°C21°C19°C16°C
Palermo 15°C14°C15°C16°C18°C22°C26°C27°C25°C22°C19°C17°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน อิตาลี

คะแนนการท่องเที่ยวใน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.61.27.30.16.88.13.4ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมBolzanoBolzanoPalermoPalermo
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อิตาลี

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.57.66.39.2ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อิตาลี

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อิตาลี

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°C3,500°C3,500°Cขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อิตาลี

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อิตาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.7.71.77.11.46.78.12.1ขณะนี้ขณะนี้โรมโรมมิลานมิลานBolzanoBolzanoPalermoPalermo
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โรม 2.03.04.35.66.87.57.56.54.93.42.21.8
มิลาน 1.72.74.05.16.16.97.06.04.53.01.81.4
Bolzano 1.93.04.35.36.16.66.65.74.53.12.01.6
Palermo 2.43.44.86.17.27.87.96.95.23.82.72.1

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โรม มิลาน Bolzano และPalermo ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน