ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในไอซ์แลนด์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ไอซ์แลนด์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : เรคยาวิกและAkureyri

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศไอซ์แลนด์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เรคยาวิก
ไอซ์แลนด์
Akureyri
ไอซ์แลนด์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C9-21428-50-8-37-11ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 2°C3°C3°C6°C9°C12°C14°C13°C10°C7°C4°C3°C
Akureyri 1°C1°C2°C4°C8°C12°C13°C13°C9°C5°C2°C1°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก -2°C-2°C-1°C1°C4°C7°C9°C9°C6°C2°C-0°C-2°C
Akureyri -5°C-5°C-4°C-1°C2°C6°C8°C7°C4°C-0°C-3°C-5°C

เรคยาวิก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เรคยาวิกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Akureyri

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Akureyriม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ไอซ์แลนด์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%43224017ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 23%24%29%37%42%39%38%37%35%35%31%27%
Akureyri 18%21%21%30%37%38%34%31%29%25%21%19%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ไอซ์แลนด์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%55294524ขณะนี้ขณะนี้AkureyriAkureyri
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 15.9วัน15.8วัน15.1วัน12.2วัน9.9วัน9.0วัน9.8วัน12.1วัน13.8วัน13.8วัน14.2วัน15.5วัน
Akureyri 12.2วัน10.4วัน11.4วัน9.3วัน8.1วัน8.1วัน9.6วัน10.2วัน12.9วัน13.5วัน12.3วัน12.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไอซ์แลนด์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.118549520ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 103.1มม.109.7มม.94.6มม.74.9มม.59.3มม.55.5มม.66.1มม.87.2มม.115.4มม.112.6มม.106.8มม.104.8มม.
Akureyri 28.9มม.20.5มม.22.9มม.27.3มม.39.8มม.44.2มม.53.6มม.65.9มม.95.1มม.76.6มม.50.7มม.29.2มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไอซ์แลนด์

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.600 มม.600 มม.251524ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 250.6มม.226.9มม.173.9มม.50.4มม.2.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.13.8มม.82.4มม.211.6มม.
Akureyri 518.1มม.461.9มม.433.4มม.241.1มม.61.8มม.4.3มม.0.0มม.0.5มม.22.8มม.205.5มม.359.7มม.482.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ไอซ์แลนด์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.22 ชม.22 ชม.21.14.123.6ขณะนี้ขณะนี้AkureyriAkureyri
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 5.5ชม.8.6ชม.11.9ชม.15.2ชม.18.5ชม.20.9ชม.19.5ชม.16.2ชม.12.9ชม.9.7ชม.6.4ชม.4.4ชม.
Akureyri 4.8ชม.8.3ชม.11.9ชม.15.5ชม.19.3ชม.22.8ชม.20.5ชม.16.6ชม.13.0ชม.9.5ชม.5.9ชม.3.4ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ไอซ์แลนด์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Akureyri 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ไอซ์แลนด์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.25.912.822.111.8ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 25.624.922.920.216.413.812.913.917.119.021.624.5
Akureyri 21.721.520.217.313.612.712.112.816.016.818.720.4

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไอซ์แลนด์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C11592ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 5°C5°C5°C5°C7°C9°C11°C11°C10°C8°C7°C6°C
Akureyri 3°C2°C2°C2°C4°C6°C8°C9°C7°C6°C5°C4°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ไอซ์แลนด์

คะแนนการท่องเที่ยวใน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810103.0ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ไอซ์แลนด์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810100.1ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิก
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ไอซ์แลนด์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ไอซ์แลนด์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C20°C20°C40°C40°C60°C60°C80°C80°C100°C100°C120°C120°C140°C140°C160°C160°Cขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ไอซ์แลนด์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ไอซ์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0.0 กว.-ชม.0.0 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.5 กว.-ชม.3.5 กว.-ชม.4.0 กว.-ชม.4.0 กว.-ชม.4.5 กว.-ชม.4.5 กว.-ชม.5.0 กว.-ชม.5.0 กว.-ชม.5.5 กว.-ชม.5.5 กว.-ชม.6.0 กว.-ชม.6.0 กว.-ชม.5.25.6ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เรคยาวิก 0.10.61.63.14.65.24.73.62.10.90.20.0
Akureyri 0.10.51.73.45.15.54.73.52.00.80.20.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เรคยาวิกและAkureyri ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น