ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในอิสราเอล

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ อิสราเอล โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : เยรูซาเลม เทลอาวีฟ และEilat

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศอิสราเอล

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เยรูซาเลม
อิสราเอล
เทลอาวีฟ
อิสราเอล
Eilat
อิสราเอล
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิสราเอล

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C1953012241017274020334938ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 12°C13°C16°C21°C25°C28°C29°C29°C28°C24°C19°C14°C
เทลอาวีฟ 17°C18°C20°C23°C26°C28°C30°C30°C29°C27°C23°C19°C
Eilat 21°C22°C26°C30°C35°C38°C40°C39°C37°C32°C27°C22°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 5°C6°C8°C11°C14°C17°C19°C19°C17°C15°C11°C7°C
เทลอาวีฟ 10°C10°C12°C14°C17°C21°C23°C24°C22°C19°C15°C11°C
Eilat 10°C11°C14°C18°C22°C25°C27°C27°C25°C21°C16°C12°C

เยรูซาเลม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เยรูซาเลมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นอุ่นหนาวหนาวจัด

เทลอาวีฟ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เทลอาวีฟม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนหนาว

Eilat

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Eilatม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุ
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อิสราเอล

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1007199ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 75%77%78%77%83%97%100%100%98%86%75%72%
เทลอาวีฟ 71%73%75%75%82%97%100%100%98%84%73%69%
Eilat 77%78%80%77%81%97%98%99%98%87%76%73%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อิสราเอล

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%245ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 6.5วัน6.0วัน4.0วัน1.5วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน1.3วัน3.7วัน5.3วัน
เทลอาวีฟ 7.4วัน6.4วัน4.3วัน1.7วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน1.7วัน4.3วัน6.3วัน
Eilat 1.3วัน1.0วัน0.8วัน0.3วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.5วัน0.6วัน1.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิสราเอล

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.46598ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 45.3มม.41.7มม.28.5มม.8.7มม.2.2มม.0.1มม.0.0มม.0.3มม.0.9มม.7.6มม.23.4มม.40.5มม.
เทลอาวีฟ 57.1มม.48.6มม.31.6มม.9.8มม.1.9มม.0.1มม.0.0มม.0.3มม.0.7มม.9.9มม.33.0มม.53.0มม.
Eilat 7.6มม.5.0มม.4.7มม.1.9มม.1.1มม.0.0มม.0.0มม.0.3มม.1.7มม.3.7มม.3.5มม.5.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อิสราเอล

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.210.1ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 10.3ชม.11.1ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.8ชม.14.2ชม.14.0ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.5ชม.10.1ชม.
เทลอาวีฟ 10.3ชม.11.1ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.8ชม.14.2ชม.14.0ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.5ชม.10.1ชม.
Eilat 10.5ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.9ชม.13.6ชม.14.0ชม.13.8ชม.13.2ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.7ชม.10.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อิสราเอล

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%14959ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.5วัน3.9วัน1.7วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน
เทลอาวีฟ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน4.0วัน16.7วัน27.6วัน28.8วัน20.6วัน9.0วัน1.1วัน0.0วัน
Eilat 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.9วัน2.2วัน2.0วัน0.8วัน0.1วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อิสราเอล

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.12.310.314.812.115.711.8ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 10.911.311.311.011.212.012.111.711.210.510.710.7
เทลอาวีฟ 14.414.513.712.612.313.013.212.913.012.913.514.0
Eilat 12.413.313.914.014.415.514.814.814.312.312.011.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิสราเอล

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C28172721ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 18°C17°C17°C19°C21°C25°C27°C28°C28°C26°C23°C21°C
เทลอาวีฟ 18°C17°C17°C19°C21°C24°C27°C28°C28°C26°C23°C21°C
Eilat 21°C21°C21°C22°C23°C25°C27°C27°C27°C25°C24°C23°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน อิสราเอล

คะแนนการท่องเที่ยวใน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810109.11.58.75.18.43.5ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อิสราเอล

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.89.50.48.91.5ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อิสราเอล

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อิสราเอล

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°Cขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อิสราเอล

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อิสราเอลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.63.03.7ขณะนี้ขณะนี้เทลอาวีฟเทลอาวีฟเยรูซาเลมเยรูซาเลมEilatEilat
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เยรูซาเลม 3.44.35.76.97.98.58.47.76.65.13.83.1
เทลอาวีฟ 3.24.15.56.87.78.48.37.66.54.93.63.0
Eilat 4.15.16.47.48.18.78.57.96.95.64.43.7

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เยรูซาเลม เทลอาวีฟ และEilat ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่