ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในไอร์แลนด์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ไอร์แลนด์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ดับลิน Shannon และSligo

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศไอร์แลนด์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ดับลิน
ไอร์แลนด์
Shannon
ไอร์แลนด์
Sligo
ไอร์แลนด์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C12319813188ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 8°C8°C10°C12°C14°C17°C19°C19°C17°C14°C11°C9°C
Shannon 9°C9°C11°C13°C16°C18°C19°C19°C17°C14°C11°C9°C
Sligo 8°C8°C9°C11°C14°C16°C17°C17°C15°C13°C10°C8°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 4°C3°C4°C5°C8°C10°C12°C12°C10°C8°C6°C4°C
Shannon 4°C4°C5°C6°C8°C11°C13°C13°C11°C8°C6°C4°C
Sligo 3°C4°C4°C6°C8°C10°C12°C12°C11°C8°C6°C4°C

ดับลิน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ดับลินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นหนาวจัดกำลังสบาย

Shannon

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Shannonม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นหนาวจัดกำลังสบาย

Sligo

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Sligoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ไอร์แลนด์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%51332946ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 35%36%38%44%47%48%50%50%47%41%37%35%
Shannon 31%33%35%41%44%46%48%47%44%38%33%30%
Sligo 29%31%33%39%44%44%45%45%43%37%31%29%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ไอร์แลนด์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%4226492955ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 12.4วัน9.3วัน9.4วัน8.2วัน8.6วัน8.1วัน8.6วัน8.8วัน9.2วัน11.4วัน11.4วัน12.1วัน
Shannon 14.7วัน11.1วัน11.2วัน9.4วัน9.9วัน9.5วัน10.1วัน10.4วัน10.2วัน12.8วัน13.4วัน14.0วัน
Sligo 16.1วัน12.1วัน12.6วัน10.0วัน10.3วัน10.2วัน11.6วัน12.6วัน11.7วัน13.7วัน14.7วัน15.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไอร์แลนด์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.7843944910555ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 68.6มม.53.3มม.49.1มม.44.2มม.45.7มม.49.2มม.43.9มม.55.4มม.56.1มม.74.6มม.76.4มม.74.0มม.
Shannon 89.8มม.71.9มม.59.7มม.50.1มม.52.1มม.57.3มม.56.2มม.65.9มม.66.7มม.84.2มม.90.4มม.91.1มม.
Sligo 101.5มม.82.8มม.70.4มม.55.9มม.58.9มม.59.5มม.64.0มม.76.4มม.78.3มม.95.6มม.103.8มม.103.7มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ไอร์แลนด์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.17.07.5ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 8.2ชม.9.9ชม.11.9ชม.14.1ชม.15.9ชม.16.9ชม.16.4ชม.14.7ชม.12.6ชม.10.5ชม.8.6ชม.7.6ชม.
Shannon 8.3ชม.9.9ชม.11.9ชม.14.0ชม.15.8ชม.16.8ชม.16.3ชม.14.6ชม.12.6ชม.10.5ชม.8.7ชม.7.7ชม.
Sligo 8.0ชม.9.8ชม.11.9ชม.14.1ชม.16.1ชม.17.1ชม.16.5ชม.14.8ชม.12.6ชม.10.5ชม.8.5ชม.7.4ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ไอร์แลนด์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลิน
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Shannon 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Sligo 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ไอร์แลนด์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.27.717.123.818.5ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 27.325.623.720.419.117.617.418.320.823.325.126.4
Shannon 23.522.421.319.018.417.517.417.718.920.221.222.6
Sligo 27.025.624.321.020.119.118.719.521.523.124.325.7

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไอร์แลนด์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.7°C7°C8°C8°C9°C9°C10°C10°C11°C11°C12°C12°C13°C13°C14°C14°C15°C15°C16°C16°C17°C17°C15816815ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 9°C8°C8°C9°C10°C12°C14°C15°C14°C13°C12°C10°C
Shannon 9°C8°C8°C10°C11°C13°C15°C16°C15°C13°C12°C10°C
Sligo 9°C8°C8°C9°C11°C13°C15°C15°C15°C13°C11°C10°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ไอร์แลนด์

คะแนนการท่องเที่ยวใน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.10.20.25.3ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ไอร์แลนด์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810101.1ขณะนี้ขณะนี้ShannonShannonSligoSligo
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ไอร์แลนด์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ไอร์แลนด์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°Cขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ไอร์แลนด์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ไอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6.00.55.7ขณะนี้ขณะนี้ดับลินดับลินShannonShannonSligoSligo
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดับลิน 0.71.52.74.25.55.95.74.83.41.90.90.6
Shannon 0.71.42.64.25.45.95.64.83.41.90.90.6
Sligo 0.61.22.44.05.25.75.44.53.11.70.80.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ดับลิน Shannon และSligo ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น