ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในอินโดนีเซีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ อินโดนีเซีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : จาการ์ตา สุราบายา และเมดาน

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศอินโดนีเซีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

จาการ์ตา
อินโดนีเซีย
สุราบายา
อินโดนีเซีย
เมดาน
อินโดนีเซีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C2523333026343124333026243834283834243935ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาเมดานเมดาน
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 30°C30°C31°C32°C32°C32°C32°C32°C32°C32°C32°C31°C
สุราบายา 31°C31°C31°C32°C32°C32°C31°C32°C33°C34°C33°C32°C
เมดาน 31°C31°C32°C32°C32°C32°C32°C32°C31°C31°C31°C30°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 24°C24°C24°C25°C25°C24°C24°C23°C24°C24°C24°C24°C
สุราบายา 25°C25°C25°C26°C26°C25°C24°C24°C24°C25°C26°C25°C
เมดาน 24°C24°C24°C24°C25°C24°C24°C24°C24°C24°C24°C24°C

จาการ์ตา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน จาการ์ตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อนกำลังสบาย

สุราบายา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน สุราบายาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อน

เมดาน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เมดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อินโดนีเซีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%371048215ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 11%11%15%17%22%31%35%35%30%20%13%12%
สุราบายา 10%11%16%22%33%42%44%46%38%27%14%11%
เมดาน 19%20%16%10%6%9%9%8%6%6%7%13%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อินโดนีเซีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%76177036428ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 22.6วัน20.4วัน18.9วัน16.1วัน12.8วัน8.2วัน7.1วัน5.8วัน7.4วัน12.0วัน17.3วัน19.8วัน
สุราบายา 21.0วัน19.6วัน17.9วัน13.3วัน8.9วัน5.5วัน3.0วัน1.3วัน2.0วัน5.2วัน11.7วัน18.4วัน
เมดาน 10.9วัน8.4วัน11.3วัน11.6วัน13.5วัน11.0วัน12.5วัน15.1วัน18.0วัน19.5วัน18.3วัน16.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อินโดนีเซีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.30248281725485ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาเมดานเมดาน
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 289.8มม.262.2มม.175.0มม.145.1มม.101.9มม.65.0มม.55.3มม.48.3มม.56.5มม.96.9มม.154.9มม.198.4มม.
สุราบายา 276.8มม.265.8มม.210.8มม.138.6มม.77.9มม.53.4มม.24.6มม.7.8มม.15.0มม.45.2มม.114.7มม.227.2มม.
เมดาน 108.2มม.85.8มม.111.9มม.123.1มม.159.6มม.128.0มม.136.0มม.181.0มม.238.2มม.253.1มม.232.1มม.205.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อินโดนีเซีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.511.812.311.9ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 12.4ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.8ชม.11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.4ชม.12.5ชม.
สุราบายา 12.5ชม.12.3ชม.12.1ชม.11.9ชม.11.8ชม.11.7ชม.11.7ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.
เมดาน 11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.3ชม.12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.0ชม.11.9ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อินโดนีเซีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1009810092100100ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 31.0วัน29.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.9วัน30.7วัน30.4วัน29.6วัน30.8วัน29.9วัน31.0วัน
สุราบายา 31.0วัน29.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน29.6วัน30.0วัน28.9วัน28.1วัน30.0วัน29.9วัน31.0วัน
เมดาน 31.0วัน29.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.9วัน30.9วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อินโดนีเซีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.12.28.014.18.37.15.3ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 12.111.49.88.78.78.89.19.28.68.18.611.0
สุราบายา 12.412.29.38.910.812.113.414.013.311.08.79.7
เมดาน 7.06.86.45.95.45.45.55.65.55.86.36.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อินโดนีเซีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C30.0°C30.0°C30.5°C30.5°C302830283028ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 28°C28°C29°C29°C30°C29°C29°C29°C29°C29°C29°C29°C
สุราบายา 29°C29°C29°C30°C30°C29°C28°C28°C28°C29°C30°C30°C
เมดาน 28°C29°C29°C30°C30°C30°C30°C30°C30°C29°C29°C29°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน อินโดนีเซีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.13.12.94.12.9ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อินโดนีเซีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.43.87.25.33.8ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อินโดนีเซีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อินโดนีเซีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อินโดนีเซีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อินโดนีเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.34.36.95.13.6ขณะนี้ขณะนี้สุราบายาสุราบายาจาการ์ตาจาการ์ตาเมดานเมดาน
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จาการ์ตา 4.44.44.64.54.64.85.35.96.25.64.84.5
สุราบายา 4.34.34.74.95.25.35.86.56.96.55.24.4
เมดาน 4.75.04.94.54.04.04.04.13.93.83.63.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน จาการ์ตา สุราบายา และเมดาน ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน