ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในฮอนดูรัส

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ฮอนดูรัส โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : เตกูซิกัลปา ซานเปโดรซูลา La Ceiba และSanta Rosa de Copán

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศฮอนดูรัส

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เตกูซิกัลปา
ฮอนดูรัส
ซานเปโดรซูลา
ฮอนดูรัส
La Ceiba
ฮอนดูรัส
Santa Rosa de Copán
ฮอนดูรัส
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฮอนดูรัส

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C191530252420332823193127181428223025403038291828ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 26°C27°C29°C30°C29°C28°C28°C28°C28°C27°C26°C25°C
ซานเปโดรซูลา 28°C29°C31°C33°C33°C33°C32°C32°C32°C31°C29°C28°C
La Ceiba 27°C28°C29°C30°C31°C31°C31°C31°C31°C29°C28°C27°C
Santa Rosa de Copán 23°C24°C27°C28°C28°C27°C26°C26°C26°C24°C23°C22°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 15°C15°C16°C18°C19°C19°C18°C18°C18°C18°C17°C16°C
ซานเปโดรซูลา 20°C20°C21°C23°C24°C24°C23°C24°C24°C23°C21°C21°C
La Ceiba 19°C19°C20°C22°C23°C23°C23°C23°C23°C22°C21°C20°C
Santa Rosa de Copán 14°C14°C15°C16°C17°C18°C18°C18°C18°C17°C16°C15°C

เตกูซิกัลปา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เตกูซิกัลปาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนเย็นเย็น

ซานเปโดรซูลา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซานเปโดรซูลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

La Ceiba

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน La Ceibaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

Santa Rosa de Copán

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Santa Rosa de Copánม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ฮอนดูรัส

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%7887710ขณะนี้ขณะนี้La CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 77%73%67%42%15%10%18%18%14%20%43%67%
ซานเปโดรซูลา 77%76%72%51%24%12%18%18%14%23%47%67%
La Ceiba 77%77%73%53%27%14%21%22%17%24%46%68%
Santa Rosa de Copán 76%74%69%45%18%9%14%14%10%20%44%66%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ฮอนดูรัส

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5214010427475ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de Copánซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 0.4วัน0.5วัน1.0วัน2.7วัน9.8วัน13.3วัน10.6วัน12.3วัน15.0วัน11.1วัน3.7วัน1.3วัน
ซานเปโดรซูลา 5.9วัน4.7วัน3.8วัน3.4วัน6.4วัน11.1วัน11.3วัน11.2วัน11.5วัน10.3วัน8.5วัน7.2วัน
La Ceiba 7.4วัน5.3วัน3.8วัน2.6วัน5.3วัน9.6วัน10.8วัน10.3วัน11.3วัน12.7วัน11.2วัน8.9วัน
Santa Rosa de Copán 1.9วัน1.8วัน1.6วัน3.0วัน8.2วัน13.2วัน12.3วัน12.3วัน13.4วัน9.9วัน4.8วัน2.9วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฮอนดูรัส

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.127211728171271369ขณะนี้ขณะนี้La CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 1.6มม.2.9มม.5.6มม.19.1มม.85.1มม.117.7มม.70.3มม.88.7มม.125.9มม.95.1มม.26.3มม.7.4มม.
ซานเปโดรซูลา 59.0มม.47.5มม.32.3มม.29.0มม.54.7มม.102.2มม.101.0มม.96.9มม.107.4มม.117.2มม.99.3มม.76.4มม.
La Ceiba 86.6มม.65.2มม.46.6มม.29.1มม.45.4มม.74.6มม.79.2มม.76.2มม.96.4มม.156.6มม.156.2มม.109.4มม.
Santa Rosa de Copán 12.1มม.10.4มม.9.6มม.21.9มม.74.9มม.135.5มม.102.9มม.117.4มม.133.6มม.93.6มม.37.9มม.20.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ฮอนดูรัส

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.011.3ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.12.9ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.
ซานเปโดรซูลา 11.3ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.2ชม.
La Ceiba 11.3ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.13.0ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.2ชม.
Santa Rosa de Copán 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ฮอนดูรัส

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5510090851ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 0.4วัน0.3วัน1.3วัน4.2วัน11.4วัน15.0วัน9.6วัน11.0วัน15.0วัน13.7วัน5.6วัน1.9วัน
ซานเปโดรซูลา 28.0วัน26.6วัน28.7วัน29.4วัน30.8วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน29.2วัน29.1วัน
La Ceiba 26.5วัน25.3วัน28.1วัน29.1วัน30.8วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.6วัน28.5วัน27.9วัน
Santa Rosa de Copán 0.5วัน0.7วัน2.3วัน5.7วัน11.6วัน16.4วัน14.7วัน15.9วัน15.6วัน11.7วัน4.6วัน1.5วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ฮอนดูรัส

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.15.28.16.24.612.39.59.75.1ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 15.014.312.910.89.29.511.59.98.29.612.914.4
ซานเปโดรซูลา 6.16.16.05.95.55.15.65.14.65.36.06.0
La Ceiba 11.311.411.511.311.011.512.111.19.810.010.911.1
Santa Rosa de Copán 9.59.28.67.66.25.56.45.95.36.99.09.4

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฮอนดูรัส

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C30.0°C30.0°CNaN3027NaNขณะนี้ขณะนี้La CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซานเปโดรซูลา 27°C27°C27°C28°C29°C29°C29°C29°C30°C29°C28°C27°C
La Ceiba 27°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C29°C29°C29°C28°C27°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ฮอนดูรัส

คะแนนการท่องเที่ยวใน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.84.36.93.07.4ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ฮอนดูรัส

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.13.56.63.76.84.32.4ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ฮอนดูรัส

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ฮอนดูรัส

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ฮอนดูรัส

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ฮอนดูรัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.25.16.94.54.8ขณะนี้ขณะนี้Santa Rosa de CopánSanta Rosa de CopánLa CeibaLa Ceibaซานเปโดรซูลาซานเปโดรซูลาเตกูซิกัลปาเตกูซิกัลปา
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตกูซิกัลปา 5.96.67.16.85.75.56.16.05.45.25.45.5
ซานเปโดรซูลา 5.26.06.76.75.84.95.45.24.64.74.94.8
La Ceiba 5.26.06.86.96.15.35.65.65.04.84.84.8
Santa Rosa de Copán 5.56.26.86.65.55.05.65.34.84.95.25.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เตกูซิกัลปา ซานเปโดรซูลา La Ceiba และSanta Rosa de Copán ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ