ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในกัวเตมาลา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ กัวเตมาลา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : กัวเตมาลาซิตี Huehuetenango Puerto San José และFlores

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศกัวเตมาลา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

กัวเตมาลาซิตี
กัวเตมาลา
Huehuetenango
กัวเตมาลา
Puerto San José
กัวเตมาลา
Flores
กัวเตมาลา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C1713272314723241933312318352726403529ขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséHuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 23°C24°C26°C27°C26°C25°C24°C24°C24°C24°C23°C23°C
Huehuetenango 24°C25°C27°C27°C26°C24°C24°C24°C24°C23°C23°C23°C
Puerto San José 32°C32°C33°C33°C32°C32°C32°C32°C31°C31°C32°C32°C
Flores 28°C30°C32°C34°C34°C32°C31°C31°C31°C30°C29°C28°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 14°C14°C15°C16°C17°C17°C17°C17°C17°C16°C15°C14°C
Huehuetenango 7°C8°C9°C11°C13°C14°C13°C13°C14°C13°C10°C8°C
Puerto San José 20°C20°C22°C23°C24°C24°C23°C23°C23°C23°C22°C20°C
Flores 18°C18°C19°C21°C23°C23°C22°C22°C22°C22°C20°C19°C

กัวเตมาลาซิตี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กัวเตมาลาซิตีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นเย็นกำลังสบายอุ่น

Huehuetenango

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Huehuetenangoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นหนาวหนาว

Puerto San José

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Puerto San Joséม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

Flores

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Floresม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กัวเตมาลา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%7867414ขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 77%76%69%44%15%7%12%13%9%18%43%67%
Huehuetenango 73%71%64%40%14%5%9%8%6%15%39%63%
Puerto San José 80%78%71%46%17%8%12%13%11%20%45%70%
Flores 77%78%73%57%31%16%23%24%17%29%52%68%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กัวเตมาลา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%561793519ขณะนี้ขณะนี้HuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 0.7วัน0.5วัน1.3วัน3.9วัน10.3วัน15.6วัน14.3วัน15.0วัน16.2วัน11.2วัน4.2วัน1.3วัน
Huehuetenango 1.0วัน1.0วัน2.6วัน6.8วัน15.7วัน22.2วัน21.2วัน22.3วัน23.2วัน17.2วัน6.7วัน1.8วัน
Puerto San José 0.5วัน0.4วัน1.1วัน3.4วัน10.2วัน15.3วัน14.4วัน15.2วัน16.4วัน11.7วัน4.0วัน1.1วัน
Flores 6.5วัน4.0วัน3.2วัน3.1วัน7.2วัน13.2วัน13.6วัน13.4วัน14.8วัน12.4วัน8.2วัน7.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กัวเตมาลา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.163225019024ขณะนี้ขณะนี้HuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 2.8มม.2.5มม.6.5มม.24.5มม.89.0มม.159.9มม.126.8มม.141.5มม.162.8มม.104.9มม.32.3มม.7.0มม.
Huehuetenango 4.5มม.5.0มม.14.6มม.43.9มม.122.8มม.219.2มม.175.6มม.203.1มม.249.5มม.157.8มม.45.8มม.8.5มม.
Puerto San José 2.4มม.2.9มม.6.1มม.26.1มม.109.7มม.187.0มม.153.8มม.165.6มม.188.4มม.138.1มม.40.7มม.6.2มม.
Flores 50.2มม.30.2มม.25.3มม.28.9มม.82.4มม.161.5มม.132.9มม.139.1มม.187.0มม.159.1มม.98.6มม.69.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กัวเตมาลา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.011.3ขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséHuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.3ชม.
Huehuetenango 11.3ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.2ชม.
Puerto San José 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.12.9ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.
Flores 11.2ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.13.0ชม.12.7ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.3ชม.11.1ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กัวเตมาลา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%31008471Puerto San JoséPuerto San JoséFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.7วัน0.5วัน0.2วัน0.2วัน0.4วัน0.2วัน0.1วัน0.0วัน
Huehuetenango 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Puerto San José 26.5วัน25.5วัน28.9วัน29.5วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน29.0วัน28.5วัน
Flores 22.4วัน21.4วัน24.1วัน26.7วัน29.9วัน29.9วัน30.9วัน30.9วัน30.0วัน30.1วัน26.6วัน24.9วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กัวเตมาลา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.13.76.97.04.513.09.14.33.2ขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséHuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 13.412.411.19.47.67.58.98.27.39.012.213.2
Huehuetenango 6.86.56.05.54.85.06.25.64.95.76.86.8
Puerto San José 12.712.412.010.910.09.69.29.410.110.010.612.1
Flores 3.84.04.34.34.03.84.03.63.23.43.63.7

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กัวเตมาลา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C30.0°C30.0°CNaNNaN3028NaNขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San José
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Puerto San José 28°C28°C29°C29°C30°C30°C30°C30°C29°C29°C29°C29°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน กัวเตมาลา

คะแนนการท่องเที่ยวใน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.44.35.43.46.12.77.3ขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséHuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กัวเตมาลา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810103.82.11.46.73.36.23.9ขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséHuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กัวเตมาลา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséHuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กัวเตมาลา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséHuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กัวเตมาลา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กัวเตมาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.94.74.3ขณะนี้ขณะนี้Puerto San JoséPuerto San JoséHuehuetenangoHuehuetenangoFloresFloresกัวเตมาลาซิตีกัวเตมาลาซิตี
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัวเตมาลาซิตี 5.86.46.96.45.34.95.45.34.75.05.35.4
Huehuetenango 5.76.36.86.35.14.65.25.14.44.85.25.3
Puerto San José 5.86.46.86.24.94.54.84.84.44.65.15.4
Flores 5.15.96.66.86.15.25.55.34.85.05.04.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน กัวเตมาลาซิตี Huehuetenango Puerto San José และFlores ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ