ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในกินี

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ กินี โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : Conakry Mali และKankan

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศกินี

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Conakry
กินี
Mali
กินี
Kankan
กินี
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กินี

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C262431272012312324163828ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 30°C30°C30°C30°C30°C29°C28°C27°C28°C30°C30°C31°C
Mali 27°C29°C31°C31°C30°C27°C24°C23°C24°C26°C27°C26°C
Kankan 35°C37°C38°C37°C34°C32°C29°C28°C29°C30°C31°C32°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 24°C25°C25°C26°C26°C25°C24°C24°C25°C25°C26°C25°C
Mali 13°C16°C19°C20°C20°C18°C16°C16°C16°C16°C15°C13°C
Kankan 17°C19°C22°C24°C23°C22°C22°C21°C21°C21°C19°C17°C

Conakry

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Conakryม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อน

Mali

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Maliม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนอุ่นกำลังสบาย

Kankan

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kankanม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กินี

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6316206424ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 61%60%53%44%29%23%19%17%20%20%39%55%
Mali 57%60%56%49%39%35%26%21%25%31%44%51%
Kankan 63%58%45%34%32%38%30%25%32%39%50%59%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กินี

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%90931ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 0.1วัน0.2วัน0.3วัน1.9วัน10.8วัน20.7วัน25.4วัน27.5วัน23.1วัน14.4วัน3.8วัน0.5วัน
Mali 0.1วัน0.1วัน0.3วัน1.4วัน9.6วัน20.5วัน26.4วัน28.6วัน24.1วัน12.5วัน2.1วัน0.1วัน
Kankan 0.2วัน0.8วัน2.1วัน8.9วัน16.9วัน22.2วัน25.9วัน28.0วัน23.4วัน13.6วัน2.8วัน0.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กินี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.200 มม.200 มม.400 มม.400 มม.600 มม.600 มม.800 มม.800 มม.7763733231ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 0.4มม.1.4มม.3.1มม.14.0มม.107.9มม.333.8มม.625.5มม.757.5มม.463.2มม.188.2มม.40.8มม.3.1มม.
Mali 0.5มม.0.4มม.1.3มม.6.8มม.52.9มม.144.8มม.262.5มม.372.2มม.269.8มม.90.3มม.13.5มม.0.3มม.
Kankan 1.4มม.2.7มม.10.8มม.44.2มม.97.7มม.174.6มม.253.2มม.322.2มม.230.1มม.81.6มม.14.4มม.2.4มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กินี

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.711.6ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.6ชม.12.7ชม.12.6ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.7ชม.11.6ชม.
Mali 11.5ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.8ชม.12.7ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.6ชม.11.4ชม.
Kankan 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.6ชม.12.7ชม.12.7ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.6ชม.11.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กินี

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%100841ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 26.7วัน26.2วัน30.1วัน29.5วัน30.8วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.8วัน28.3วัน
Mali 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน7.5วัน22.2วัน28.6วัน29.6วัน28.2วัน23.3วัน5.3วัน0.2วัน
Kankan 0.5วัน1.3วัน5.5วัน16.5วัน27.0วัน28.9วัน30.8วัน31.0วัน29.9วัน28.8วัน13.4วัน1.7วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กินี

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.18.98.012.26.912.2ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 10.311.813.013.112.013.016.918.214.410.18.29.0
Mali 12.111.911.511.811.39.79.29.37.77.18.310.9
Kankan 11.511.411.312.010.69.510.110.48.37.58.310.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กินี

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C2927NaNNaNขณะนี้ขณะนี้ConakryConakry
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 27°C27°C27°C27°C28°C28°C28°C27°C28°C28°C29°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน กินี

คะแนนการท่องเที่ยวใน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.12.17.84.06.62.7ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กินี

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.92.77.54.0ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กินี

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กินี

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กินี

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.33.76.94.76.3ขณะนี้ขณะนี้ConakryConakryMaliMaliKankanKankan
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Conakry 5.56.06.36.14.84.03.94.04.13.84.35.0
Mali 5.66.36.86.86.15.34.84.74.95.05.25.2
Kankan 5.76.16.25.95.45.35.04.85.15.35.45.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Conakry Mali และKankan ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน