ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในกรีนแลนด์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ กรีนแลนด์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : Qaqortoq Sisimiut Danmarkshavn และThule Air Base

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศกรีนแลนด์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Qaqortoq
กรีนแลนด์
Sisimiut
กรีนแลนด์
Danmarkshavn
กรีนแลนด์
Thule Air Base
กรีนแลนด์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-40°C-40°C-35°C-35°C-30°C-30°C-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C6-811-3-17-122-267-194-29-22-16-1-38ขณะนี้ขณะนี้DanmarkshavnDanmarkshavnThule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoq
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq -3°C-3°C-1°C3°C6°C9°C11°C11°C8°C4°C1°C-1°C
Sisimiut -10°C-12°C-10°C-4°C2°C7°C10°C9°C5°C0°C-4°C-7°C
Danmarkshavn -18°C-19°C-19°C-13°C-4°C3°C6°C5°C-2°C-11°C-15°C-17°C
Thule Air Base -21°C-22°C-20°C-12°C-2°C5°C8°C6°C0°C-7°C-13°C-18°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq -8°C-8°C-7°C-3°C1°C3°C5°C6°C4°C0°C-4°C-6°C
Sisimiut -15°C-17°C-15°C-9°C-2°C2°C5°C5°C2°C-3°C-7°C-11°C
Danmarkshavn -25°C-25°C-25°C-19°C-9°C-1°C2°C1°C-6°C-15°C-21°C-23°C
Thule Air Base -27°C-28°C-27°C-19°C-7°C0°C4°C2°C-5°C-13°C-19°C-24°C

Qaqortoq

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Qaqortoqม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาว

Sisimiut

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Sisimiutม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวเยือกเย็น

Danmarkshavn

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Danmarkshavnม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Thule Air Base

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Thule Air Baseม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กรีนแลนด์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%482941155427ขณะนี้ขณะนี้DanmarkshavnDanmarkshavnThule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 31%33%41%42%40%37%37%39%43%46%42%36%
Sisimiut 15%17%21%28%37%40%37%35%39%35%25%17%
Danmarkshavn 19%22%26%40%51%52%48%48%46%40%30%23%
Thule Air Base 31%29%32%41%51%53%49%44%47%37%31%31%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กรีนแลนด์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%4026287184251ขณะนี้ขณะนี้Thule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 10.5วัน9.4วัน8.4วัน8.8วัน9.7วัน10.4วัน10.5วัน10.8วัน11.2วัน9.7วัน10.1วัน10.1วัน
Sisimiut 3.1วัน2.3วัน2.6วัน4.2วัน5.0วัน6.1วัน7.4วัน8.4วัน6.9วัน6.0วัน6.4วัน3.8วัน
Danmarkshavn 5.0วัน4.4วัน4.0วัน3.2วัน1.9วัน1.4วัน3.2วัน3.7วัน4.0วัน3.4วัน3.9วัน4.9วัน
Thule Air Base 0.6วัน0.5วัน0.5วัน1.0วัน1.8วัน3.5วัน6.0วัน6.8วัน4.5วัน3.8วัน2.1วัน1.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กรีนแลนด์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.160 มม.160 มม.147486322546ขณะนี้ขณะนี้Thule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 57.2มม.64.1มม.51.1มม.71.1มม.92.3มม.105.8มม.113.6มม.131.5มม.144.5มม.109.8มม.110.5มม.61.2มม.
Sisimiut 2.5มม.2.7มม.3.6มม.11.1มม.22.8มม.34.7มม.48.3มม.61.6มม.47.4มม.26.2มม.17.7มม.4.2มม.
Danmarkshavn 0.2มม.0.1มม.0.3มม.0.7มม.1.2มม.5.0มม.19.6มม.24.5มม.12.4มม.1.8มม.0.3มม.0.3มม.
Thule Air Base 0.2มม.0.0มม.0.1มม.0.4มม.3.3มม.17.6มม.38.1มม.42.7มม.15.2มม.3.1มม.1.3มม.1.1มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กรีนแลนด์

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.4841733912150DanmarkshavnDanmarkshavnThule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 456.2มม.455.3มม.320.6มม.166.4มม.48.0มม.5.0มม.0.0มม.0.0มม.5.0มม.67.8มม.239.1มม.394.1มม.
Sisimiut 91.5มม.91.5มม.94.3มม.113.3มม.53.6มม.7.7มม.1.3มม.0.0มม.7.3มม.79.1มม.171.6มม.125.9มม.
Danmarkshavn 357.8มม.327.8มม.294.2มม.222.7มม.91.8มม.30.4มม.2.9มม.21.8มม.204.7มม.226.1มม.275.8มม.357.5มม.
Thule Air Base 23.2มม.21.8มม.16.7มม.33.2มม.33.9มม.18.5มม.2.0มม.18.4มม.85.2มม.146.2มม.76.0มม.42.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กรีนแลนด์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 ชม.0 ชม.2 ชม.2 ชม.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.22 ชม.22 ชม.24 ชม.24 ชม.19.25.624.01.6ขณะนี้ขณะนี้DanmarkshavnDanmarkshavnThule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 6.7ชม.9.1ชม.11.9ชม.14.8ชม.17.4ชม.19.0ชม.18.1ชม.15.6ชม.12.8ชม.10.0ชม.7.3ชม.5.8ชม.
Sisimiut 4.1ชม.8.1ชม.11.9ชม.15.7ชม.20.1ชม.24.0ชม.21.8ชม.16.9ชม.13.1ชม.9.3ชม.5.4ชม.2.1ชม.
Danmarkshavn 0.0ชม.3.3ชม.11.7ชม.20.0ชม.24.0ชม.24.0ชม.24.0ชม.22.4ชม.14.0ชม.6.4ชม.0.0ชม.0.0ชม.
Thule Air Base 0.0ชม.3.5ชม.11.7ชม.19.9ชม.24.0ชม.24.0ชม.24.0ชม.22.2ชม.13.9ชม.6.5ชม.0.0ชม.0.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กรีนแลนด์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ขณะนี้ขณะนี้Thule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoq
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Sisimiut 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Danmarkshavn 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Thule Air Base 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กรีนแลนด์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.25.111.217.626.312.117.213.8ขณะนี้ขณะนี้DanmarkshavnDanmarkshavnThule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoq
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 24.623.621.017.514.612.811.512.615.116.920.022.7
Sisimiut 16.515.415.515.413.812.411.712.713.915.216.917.1
Danmarkshavn 25.524.924.319.914.712.312.514.519.822.023.525.0
Thule Air Base 15.015.014.814.014.315.016.016.816.316.415.615.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กรีนแลนด์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-2°C-2°C-1°C-1°C0°C0°C1°C1°C2°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°C4-05-10-22-1ขณะนี้ขณะนี้DanmarkshavnDanmarkshavnThule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 0°C-0°C-0°C-0°C0°C2°C3°C4°C3°C2°C1°C1°C
Sisimiut -0°C-1°C-1°C-0°C1°C2°C4°C5°C4°C2°C1°C0°C
Danmarkshavn -2°C-2°C-2°C-2°C-2°C-1°C-0°C0°C-1°C-1°C-2°C-2°C
Thule Air Base -1°C-1°C-1°C-1°C-1°C-0°C2°C2°C1°C-0°C-1°C-1°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน กรีนแลนด์

คะแนนการท่องเที่ยวใน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810101.00.2DanmarkshavnDanmarkshavnThule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoq
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กรีนแลนด์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.00224466881010ขณะนี้ขณะนี้
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กรีนแลนด์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้Thule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กรีนแลนด์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C10°C10°C20°C20°C30°C30°C40°C40°C50°C50°C60°C60°Cขณะนี้ขณะนี้Thule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กรีนแลนด์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กรีนแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.5.80.27.67.0ขณะนี้ขณะนี้DanmarkshavnDanmarkshavnThule Air BaseThule Air BaseQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Qaqortoq 0.31.02.44.15.35.75.24.12.71.40.50.2
Sisimiut 0.10.51.83.55.15.85.13.62.10.80.10.0
Danmarkshavn 0.00.10.93.26.07.46.23.91.60.20.00.0
Thule Air Base 0.00.11.03.35.86.95.93.61.50.20.00.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Qaqortoq Sisimiut Danmarkshavn และThule Air Base ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

กรีนแลนด์

สถานีตรวจวัดอากาศ