ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในกานา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ กานา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : อักกรา Kumasi และวา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศกานา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

อักกรา
กานา
Kumasi
กานา
วา
กานา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กานา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C2624332723203528193730293930243530283931ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 32°C32°C33°C32°C31°C29°C28°C28°C29°C30°C32°C32°C
Kumasi 33°C34°C33°C32°C30°C29°C28°C28°C29°C29°C30°C32°C
วา 34°C36°C37°C36°C34°C32°C30°C30°C31°C34°C35°C34°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 25°C26°C26°C26°C26°C25°C24°C24°C24°C25°C25°C25°C
Kumasi 20°C22°C23°C23°C23°C22°C21°C20°C21°C21°C21°C20°C
วา 20°C23°C25°C26°C25°C24°C23°C23°C23°C23°C21°C19°C

อักกรา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อักกราม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อนกำลังสบาย

Kumasi

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kumasiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อนกำลังสบายอุ่นกำลังสบาย

วา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน วาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุ
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กานา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%591563216626ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 49%35%23%17%17%31%42%45%44%45%50%56%
Kumasi 55%39%26%22%23%32%36%35%35%45%53%60%
วา 64%52%37%28%27%36%33%29%34%45%54%63%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กานา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%72288ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 0.9วัน3.3วัน10.1วัน14.0วัน19.1วัน19.7วัน9.9วัน6.5วัน13.0วัน15.1วัน5.1วัน1.2วัน
Kumasi 1.5วัน5.2วัน12.4วัน15.3วัน18.5วัน21.7วัน15.1วัน12.7วัน19.0วัน20.2วัน9.0วัน1.9วัน
วา 0.3วัน1.2วัน4.3วัน10.7วัน15.7วัน19.6วัน24.8วัน26.7วัน22.6วัน10.3วัน1.5วัน0.3วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กานา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.16851821ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 4.8มม.17.2มม.53.3มม.85.6มม.140.5มม.157.9มม.63.8มม.29.5มม.69.3มม.82.4มม.24.0มม.10.2มม.
Kumasi 6.9มม.27.6มม.71.2มม.91.6มม.128.9มม.176.4มม.107.3มม.72.5มม.139.0มม.132.5มม.44.3มม.14.0มม.
วา 1.0มม.4.6มม.17.9มม.41.3มม.66.2มม.96.6มม.138.2มม.180.4มม.137.4มม.42.8มม.6.4มม.0.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กานา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.411.8ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.4ชม.12.4ชม.12.4ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.8ชม.
Kumasi 11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.12.5ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.7ชม.
วา 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.6ชม.12.7ชม.12.6ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.7ชม.11.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กานา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10090100451001ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 28.3วัน28.2วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.9วัน29.8วัน
Kumasi 14.8วัน19.3วัน28.2วัน29.7วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน28.7วัน20.6วัน
วา 0.5วัน2.8วัน12.4วัน25.0วัน30.3วัน29.9วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน28.2วัน11.9วัน1.4วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กานา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.13.69.312.67.313.97.9ขณะนี้ขณะนี้วาวาKumasiKumasi
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 10.412.012.411.711.112.413.413.412.711.09.59.4
Kumasi 8.79.610.310.39.810.211.912.19.78.17.47.6
วา 13.813.011.812.011.510.610.29.58.18.69.712.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กานา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C2823NaNNaNขณะนี้ขณะนี้อักกราอักกรา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 27°C27°C28°C28°C28°C27°C24°C23°C25°C27°C28°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน กานา

คะแนนการท่องเที่ยวใน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.21.95.63.16.52.3ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กานา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.13.57.75.08.1ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กานา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กานา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กานา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.5.54.15.44.86.04.9ขณะนี้ขณะนี้วาวาอักกราอักกราKumasiKumasi
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อักกรา 4.94.84.44.34.14.55.15.55.45.15.04.9
Kumasi 5.25.24.94.94.94.95.05.25.15.35.45.2
วา 5.76.05.85.65.35.25.04.95.15.55.65.5

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน อักกรา Kumasi และวา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน