ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในสหราชอาณาจักร

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ สหราชอาณาจักร โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ลอนดอน คาร์ดิฟฟ์ เบลฟัสต์ และเอดินบะระ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศสหราชอาณาจักร

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ลอนดอน
สหราชอาณาจักร
คาร์ดิฟฟ์
สหราชอาณาจักร
เบลฟัสต์
สหราชอาณาจักร
เอดินบะระ
สหราชอาณาจักร
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สหราชอาณาจักร

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C1642381421812318711160-15-25-43ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์ลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 9°C9°C11°C14°C17°C20°C23°C22°C19°C15°C11°C9°C
คาร์ดิฟฟ์ 8°C8°C10°C13°C16°C18°C20°C20°C18°C14°C11°C8°C
เบลฟัสต์ 7°C8°C9°C11°C14°C17°C18°C18°C16°C13°C10°C8°C
เอดินบะระ 6°C7°C9°C11°C14°C16°C18°C18°C16°C13°C9°C7°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 4°C4°C5°C7°C10°C13°C15°C15°C13°C10°C7°C5°C
คาร์ดิฟฟ์ 3°C3°C4°C6°C9°C11°C13°C13°C12°C9°C6°C4°C
เบลฟัสต์ 3°C3°C4°C5°C7°C10°C12°C12°C10°C8°C5°C3°C
เอดินบะระ 1°C1°C2°C4°C6°C9°C11°C11°C9°C6°C3°C2°C

ลอนดอน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ลอนดอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัด

คาร์ดิฟฟ์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน คาร์ดิฟฟ์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบาย

เบลฟัสต์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เบลฟัสต์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็น

เอดินบะระ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เอดินบะระม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สหราชอาณาจักร

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%582632503150ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 29%35%37%44%46%51%57%54%50%42%32%28%
คาร์ดิฟฟ์ 34%37%38%45%48%51%56%53%50%43%37%33%
เบลฟัสต์ 33%34%36%42%47%46%49%48%46%40%36%34%
เอดินบะระ 33%36%36%40%44%46%49%48%45%39%36%34%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สหราชอาณาจักร

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%32204224452738ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 9.1วัน7.1วัน7.0วัน6.5วัน7.3วัน7.6วัน6.9วัน6.7วัน7.1วัน9.4วัน9.2วัน9.4วัน
คาร์ดิฟฟ์ 12.0วัน9.0วัน9.0วัน7.5วัน8.5วัน8.4วัน8.3วัน8.6วัน8.9วัน11.4วัน11.7วัน12.2วัน
เบลฟัสต์ 13.4วัน10.3วัน10.3วัน8.8วัน9.1วัน9.1วัน10.1วัน10.5วัน10.0วัน12.0วัน12.2วัน12.8วัน
เอดินบะระ 11.0วัน8.2วัน8.6วัน7.8วัน8.2วัน8.6วัน9.7วัน9.5วัน9.4วัน11.0วัน10.8วัน10.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สหราชอาณาจักร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.56318141466639ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 45.8มม.35.0มม.31.3มม.31.7มม.37.8มม.40.4มม.35.7มม.38.6มม.41.0มม.55.1มม.51.9มม.50.8มม.
คาร์ดิฟฟ์ 69.9มม.53.5มม.47.9มม.41.0มม.46.4มม.48.4มม.48.0มม.51.3มม.56.9มม.76.6มม.77.6มม.75.7มม.
เบลฟัสต์ 72.6มม.58.0มม.53.0มม.47.0มม.48.0มม.52.7มม.53.5มม.63.6มม.66.1มม.82.1มม.79.3มม.75.1มม.
เอดินบะระ 51.1มม.40.8มม.40.3มม.39.4มม.39.7มม.46.7มม.55.2มม.58.2มม.53.1มม.65.0มม.57.2มม.54.4มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สหราชอาณาจักร

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.67.817.37.3ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 8.4ชม.10.0ชม.11.9ชม.13.9ชม.15.7ชม.16.6ชม.16.1ชม.14.5ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.9ชม.7.9ชม.
คาร์ดิฟฟ์ 8.4ชม.10.0ชม.11.9ชม.13.9ชม.15.7ชม.16.6ชม.16.1ชม.14.5ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.9ชม.7.9ชม.
เบลฟัสต์ 7.9ชม.9.7ชม.11.9ชม.14.2ชม.16.1ชม.17.2ชม.16.6ชม.14.8ชม.12.7ชม.10.5ชม.8.4ชม.7.4ชม.
เอดินบะระ 7.7ชม.9.6ชม.11.9ชม.14.3ชม.16.4ชม.17.5ชม.16.9ชม.15.0ชม.12.7ชม.10.4ชม.8.2ชม.7.1ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สหราชอาณาจักร

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์ลอนดอนลอนดอน
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
คาร์ดิฟฟ์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
เบลฟัสต์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
เอดินบะระ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สหราชอาณาจักร

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.21.415.523.616.627.625.4ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 21.120.319.517.616.916.015.816.017.118.519.020.1
คาร์ดิฟฟ์ 23.222.020.618.517.817.016.917.118.520.421.122.5
เบลฟัสต์ 27.225.724.020.719.317.917.618.521.223.525.026.0
เอดินบะระ 25.123.722.619.117.616.616.417.219.520.821.923.3

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน สหราชอาณาจักร

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°CNaN187147146ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
คาร์ดิฟฟ์ 8°C7°C7°C9°C12°C14°C17°C18°C17°C14°C12°C9°C
เบลฟัสต์ 9°C8°C8°C8°C10°C12°C13°C14°C14°C13°C12°C10°C
เอดินบะระ 7°C6°C6°C7°C9°C12°C14°C14°C13°C12°C10°C8°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน สหราชอาณาจักร

คะแนนการท่องเที่ยวใน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.10.45.70.1ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สหราชอาณาจักร

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810103.92.00.80.8ขณะนี้ขณะนี้คาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สหราชอาณาจักร

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สหราชอาณาจักร

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°C1,400°C1,400°Cขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระลอนดอนลอนดอนคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สหราชอาณาจักร

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สหราชอาณาจักรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.40.65.85.80.4ขณะนี้ขณะนี้เบลฟัสต์เบลฟัสต์เอดินบะระเอดินบะระคาร์ดิฟฟ์คาร์ดิฟฟ์
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลอนดอน 0.81.72.94.65.76.36.25.33.82.21.10.7
คาร์ดิฟฟ์ 0.81.62.94.55.76.36.25.23.82.21.10.7
เบลฟัสต์ 0.61.32.54.15.35.75.54.53.21.80.80.5
เอดินบะระ 0.51.22.43.95.35.75.54.53.11.70.70.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ลอนดอน คาร์ดิฟฟ์ เบลฟัสต์ และเอดินบะระ ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สหราชอาณาจักร

สถานที่สำคัญ

ภูมิภาค

สนามบิน