ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในHauts-de-France ฝรั่งเศส

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศใน Hauts-de-France โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ลีล กาแล และBeauvais

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศHauts-de-France

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ลีล
ฝรั่งเศส
กาแล
ฝรั่งเศส
Beauvais
ฝรั่งเศส
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน Hauts-de-France

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C14124614221713-34ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 6°C7°C10°C14°C18°C20°C23°C23°C19°C15°C10°C7°C
กาแล 7°C7°C10°C12°C16°C18°C21°C21°C18°C15°C11°C8°C
Beauvais 6°C7°C11°C14°C18°C21°C23°C23°C20°C15°C10°C7°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 1°C2°C4°C6°C9°C12°C14°C13°C11°C8°C5°C2°C
กาแล 3°C3°C4°C6°C9°C12°C14°C14°C12°C9°C6°C4°C
Beauvais 1°C1°C3°C5°C8°C11°C13°C12°C10°C7°C4°C2°C

ลีล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ลีลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบาย

กาแล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กาแลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบาย

Beauvais

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Beauvaisม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน Hauts-de-France

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%592935ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 32%37%40%46%48%52%58%57%51%42%33%30%
กาแล 37%41%43%49%49%53%59%56%52%46%40%37%
Beauvais 30%36%39%45%46%53%59%58%52%42%32%28%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน Hauts-de-France

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%33243721ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 8.8วัน7.4วัน7.8วัน7.3วัน8.8วัน8.4วัน8.3วัน7.9วัน8.3วัน9.5วัน9.5วัน9.9วัน
กาแล 9.5วัน7.5วัน7.6วัน6.9วัน7.9วัน7.4วัน7.2วัน7.3วัน8.1วัน10.5วัน10.7วัน10.5วัน
Beauvais 8.3วัน7.1วัน7.5วัน7.5วัน8.8วัน7.9วัน7.4วัน7.0วัน7.4วัน8.6วัน8.5วัน9.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน Hauts-de-France

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.5233615032ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 42.2มม.35.7มม.34.8มม.33.1มม.44.3มม.48.6มม.46.3มม.45.5มม.46.8มม.51.0มม.50.2มม.49.8มม.
กาแล 45.7มม.36.0มม.33.2มม.32.2มม.37.5มม.40.6มม.39.0มม.39.7มม.47.5มม.59.2มม.59.7มม.54.8มม.
Beauvais 39.4มม.33.2มม.33.1มม.34.3มม.45.0มม.44.3มม.41.5มม.37.2มม.40.8มม.47.8มม.44.8มม.49.3มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน Hauts-de-France

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.58.0ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 8.5ชม.10.1ชม.11.9ชม.13.9ชม.15.5ชม.16.4ชม.15.9ชม.14.4ชม.12.6ชม.10.7ชม.9.0ชม.8.1ชม.
กาแล 8.5ชม.10.0ชม.11.9ชม.13.9ชม.15.6ชม.16.5ชม.16.0ชม.14.5ชม.12.6ชม.10.7ชม.8.9ชม.8.0ชม.
Beauvais 8.7ชม.10.1ชม.11.9ชม.13.8ชม.15.4ชม.16.2ชม.15.8ชม.14.3ชม.12.6ชม.10.7ชม.9.1ชม.8.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ Hauts-de-France

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%323ขณะนี้ขณะนี้กาแลกาแลลีลลีล
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน0.9วัน0.8วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
กาแล 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.4วัน0.4วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Beauvais 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.4วัน0.8วัน0.7วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน Hauts-de-France

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.20.913.828.017.619.6ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 20.719.418.416.715.615.014.614.415.717.418.319.6
กาแล 27.425.323.120.619.218.318.218.721.123.825.326.8
Beauvais 19.318.617.716.315.014.413.913.514.816.417.218.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน Hauts-de-France

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C1867NaNขณะนี้ขณะนี้กาแลกาแลลีลลีล
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 7°C6°C7°C9°C12°C15°C17°C18°C17°C15°C12°C9°C
กาแล 8°C7°C7°C9°C11°C14°C16°C18°C17°C15°C13°C10°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน Hauts-de-France

คะแนนการท่องเที่ยวใน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.00.10.2ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน Hauts-de-France

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810103.92.8ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแล
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน Hauts-de-France

ฤดูกาลเพาะปลูกใน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน Hauts-de-France

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°Cขณะนี้ขณะนี้กาแลกาแลลีลลีล
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน Hauts-de-France

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน Hauts-de-Franceม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.50.7ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีล 0.91.83.14.65.86.46.35.33.82.31.10.7
กาแล 0.91.83.14.75.96.56.45.43.82.31.20.7
Beauvais 1.01.93.24.75.86.46.45.54.02.41.20.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ลีล กาแล และBeauvais ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น