ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในฝรั่งเศส

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ฝรั่งเศส โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 5 แห่ง : ปารีส มาร์เซ Brest สทราซบูร์ และบอร์โด

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศฝรั่งเศส

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ปารีส
ฝรั่งเศส
มาร์แซย์
ฝรั่งเศส
Brest
ฝรั่งเศส
สทราซบูร์
ฝรั่งเศส
บอร์โด
ฝรั่งเศส
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฝรั่งเศส

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C1522572042911145219-12810ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 7°C8°C12°C15°C19°C22°C25°C24°C21°C16°C11°C7°C
มาร์เซ 12°C12°C15°C18°C22°C26°C28°C28°C25°C20°C15°C12°C
Brest 10°C10°C11°C13°C16°C18°C20°C20°C19°C16°C12°C10°C
สทราซบูร์ 5°C6°C11°C15°C20°C23°C25°C25°C21°C15°C9°C5°C
บอร์โด 10°C12°C15°C18°C21°C25°C27°C27°C24°C19°C14°C11°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 2°C2°C4°C6°C10°C13°C15°C14°C12°C8°C5°C3°C
มาร์เซ 4°C4°C7°C10°C13°C17°C19°C19°C16°C13°C8°C5°C
Brest 5°C5°C6°C7°C9°C12°C14°C14°C12°C10°C8°C6°C
สทราซบูร์ -1°C-0°C2°C5°C10°C13°C14°C14°C11°C7°C3°C1°C
บอร์โด 3°C3°C5°C7°C11°C14°C15°C15°C13°C10°C6°C3°C

ปารีส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ปารีสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นกำลังสบาย

มาร์เซ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มาร์เซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นหนาวจัดหนาวจัด

Brest

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Brestม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัด

สทราซบูร์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน สทราซบูร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นอุ่นกำลังสบาย

บอร์โด

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บอร์โดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นอุ่นหนาวจัดกำลังสบายหนาวจัดกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ฝรั่งเศส

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%62268353343574ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 29%36%41%46%46%54%61%59%54%43%32%27%
มาร์เซ 56%58%58%58%57%69%82%77%66%55%55%57%
Brest 36%41%43%50%50%54%60%58%54%47%40%37%
สทราซบูร์ 40%43%45%46%46%53%61%60%54%44%37%36%
บอร์โด 37%43%47%50%51%60%73%68%59%50%42%39%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ฝรั่งเศส

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%30202554216383417ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 8.3วัน6.6วัน7.3วัน7.0วัน8.9วัน7.6วัน7.0วัน6.6วัน7.0วัน8.0วัน7.8วัน9.0วัน
มาร์เซ 4.9วัน4.3วัน4.4วัน5.3วัน4.7วัน3.3วัน1.8วัน2.7วัน5.0วัน7.0วัน6.2วัน4.8วัน
Brest 12.3วัน9.4วัน8.8วัน7.9วัน7.6วัน5.9วัน5.5วัน5.6วัน7.1วัน10.7วัน11.3วัน12.3วัน
สทราซบูร์ 8.4วัน6.8วัน7.8วัน8.2วัน10.7วัน10.3วัน9.8วัน9.2วัน8.2วัน8.6วัน8.1วัน8.9วัน
บอร์โด 9.5วัน7.5วัน7.7วัน8.7วัน8.9วัน7.3วัน5.5วัน5.5วัน7.1วัน8.8วัน9.6วัน9.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฝรั่งเศส

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.46306398327683470ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 37.2มม.32.2มม.31.2มม.33.2มม.44.4มม.43.2มม.40.2มม.34.5มม.38.9มม.44.7มม.41.2มม.45.7มม.
มาร์เซ 40.5มม.34.1มม.29.6มม.37.4มม.35.0มม.20.2มม.9.1มม.18.9มม.44.5มม.61.3มม.58.3มม.40.7มม.
Brest 79.0มม.65.8มม.46.0มม.44.5มม.42.2มม.34.2มม.28.5มม.31.0มม.45.0มม.67.6มม.74.6มม.83.1มม.
สทราซบูร์ 41.1มม.34.9มม.37.9มม.43.7มม.63.3มม.63.9มม.59.5มม.52.8มม.54.6มม.55.6มม.47.9มม.49.3มม.
บอร์โด 59.0มม.50.2มม.41.2มม.50.3มม.50.2มม.44.4มม.31.3มม.34.8มม.52.4มม.63.9มม.69.1มม.64.3มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฝรั่งเศส

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.175739ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 14.1มม.4.2มม.2.8มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.1.1มม.9.6มม.
มาร์เซ 4.4มม.0.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.7มม.
Brest 6.4มม.4.1มม.1.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.6มม.1.8มม.2.1มม.
สทราซบูร์ 29.5มม.13.0มม.4.9มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.4.2มม.30.1มม.
บอร์โด 7.6มม.3.3มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.3มม.2.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ฝรั่งเศส

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.28.215.49.0ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 8.8ชม.10.2ชม.12.0ชม.13.8ชม.15.3ชม.16.1ชม.15.7ชม.14.3ชม.12.5ชม.10.7ชม.9.2ชม.8.3ชม.
มาร์เซ 9.4ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.7ชม.15.3ชม.15.0ชม.13.9ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.7ชม.9.0ชม.
Brest 8.8ชม.10.2ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.3ชม.16.0ชม.15.6ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.4ชม.
สทราซบูร์ 8.8ชม.10.2ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.3ชม.16.1ชม.15.6ชม.14.3ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.4ชม.
บอร์โด 9.2ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.9ชม.15.5ชม.15.2ชม.14.0ชม.12.5ชม.10.9ชม.9.6ชม.8.9ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ฝรั่งเศส

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%426213ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีส
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.6วัน1.1วัน0.8วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
มาร์เซ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.8วัน6.1วัน7.3วัน3.4วัน0.5วัน0.0วัน0.0วัน
Brest 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.4วัน0.6วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
สทราซบูร์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.9วัน1.6วัน1.3วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
บอร์โด 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.1วัน2.9วัน3.6วัน1.2วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ฝรั่งเศส

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.18.812.621.416.627.513.69.212.0ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 18.518.017.215.914.614.013.513.014.315.816.617.8
มาร์เซ 20.521.120.820.218.117.517.616.817.719.420.720.6
Brest 27.025.724.122.620.719.218.318.019.822.825.226.8
สทราซบูร์ 13.313.312.911.610.610.310.09.510.210.811.512.8
บอร์โด 11.411.711.611.510.49.99.59.19.610.610.911.3

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฝรั่งเศส

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°CNaN23131610NaN2111ขณะนี้ขณะนี้BrestBrestบอร์โดบอร์โด
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาร์เซ 13°C13°C13°C14°C16°C19°C21°C22°C21°C19°C16°C15°C
Brest 11°C10°C10°C11°C12°C14°C16°C16°C15°C14°C13°C12°C
บอร์โด 12°C11°C11°C13°C15°C18°C20°C21°C20°C18°C15°C13°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ฝรั่งเศส

คะแนนการท่องเที่ยวใน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.20.28.01.30.5ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีส
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ฝรั่งเศส

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.18.52.16.6ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ฝรั่งเศส

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ฝรั่งเศส

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°Cขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ฝรั่งเศส

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ฝรั่งเศสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.6.60.87.81.76.97.21.3ขณะนี้ขณะนี้มาร์เซมาร์เซBrestBrestบอร์โดบอร์โดปารีสปารีสสทราซบูร์สทราซบูร์
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปารีส 1.11.93.34.75.86.56.45.64.12.51.30.8
มาร์เซ 2.03.04.45.76.87.67.66.55.03.32.21.7
Brest 1.12.03.34.96.06.86.75.74.22.61.40.9
สทราซบูร์ 1.22.13.44.85.96.66.55.64.12.61.41.0
บอร์โด 1.52.53.85.16.27.07.16.14.63.01.81.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ปารีส มาร์เซ Brest สทราซบูร์ และบอร์โด ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่สำคัญ

ภูมิภาค

สนามบิน