ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเอกวาดอร์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เอกวาดอร์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : กีโต กวายากิล และManta

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเอกวาดอร์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

กีโต
เอกวาดอร์
กวายากิล
เอกวาดอร์
Manta
เอกวาดอร์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C10919182421312824282635303227ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 18°C18°C18°C18°C18°C18°C18°C19°C19°C18°C18°C18°C
กวายากิล 30°C30°C31°C31°C30°C29°C28°C29°C29°C29°C30°C30°C
Manta 28°C28°C28°C28°C28°C27°C27°C26°C26°C26°C27°C27°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 9°C10°C10°C10°C10°C9°C9°C9°C9°C9°C9°C9°C
กวายากิล 24°C24°C24°C24°C23°C22°C21°C21°C21°C21°C22°C23°C
Manta 23°C24°C24°C23°C23°C22°C22°C21°C21°C22°C22°C23°C

กีโต

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กีโตม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบาย

กวายากิล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กวายากิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนร้อนอุ่นกำลังสบาย

Manta

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Mantaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เอกวาดอร์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%49970166121ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 15%10%10%13%25%40%47%46%34%21%15%15%
กวายากิล 21%17%17%25%40%57%66%68%58%43%34%27%
Manta 25%22%23%28%39%50%57%59%50%42%36%31%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เอกวาดอร์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%761164551ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 17.8วัน19.6วัน21.7วัน22.1วัน16.3วัน8.5วัน4.5วัน4.0วัน7.7วัน12.7วัน12.4วัน14.1วัน
กวายากิล 12.0วัน18.0วัน17.2วัน12.5วัน5.3วัน1.9วัน1.0วัน0.3วัน0.7วัน0.8วัน1.5วัน4.5วัน
Manta 10.2วัน15.4วัน14.5วัน10.1วัน4.7วัน1.8วัน1.2วัน0.5วัน0.6วัน0.6วัน1.4วัน3.3วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เอกวาดอร์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.163131991143ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตMantaManta
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 104.0มม.130.8มม.147.8มม.159.6มม.93.3มม.39.0มม.17.8มม.14.6มม.35.9มม.59.3มม.65.4มม.76.8มม.
กวายากิล 103.4มม.192.2มม.175.0มม.111.0มม.40.2มม.14.9มม.7.8มม.1.6มม.2.9มม.3.6มม.12.9มม.33.2มม.
Manta 78.7มม.141.9มม.127.4มม.78.4มม.33.2มม.14.3มม.8.5มม.2.0มม.2.5มม.2.9มม.8.3มม.20.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เอกวาดอร์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.112.112.0ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.
กวายากิล 12.2ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.2ชม.12.2ชม.
Manta 12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เอกวาดอร์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%994779ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
กวายากิล 28.6วัน28.6วัน30.5วัน29.4วัน29.4วัน25.2วัน20.3วัน16.1วัน15.2วัน17.9วัน18.1วัน22.9วัน
Manta 30.4วัน28.9วัน31.0วัน29.9วัน30.7วัน28.8วัน27.7วัน25.2วัน24.4วัน26.7วัน26.1วัน28.7วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เอกวาดอร์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.8.94.615.49.918.6ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 5.25.05.04.75.27.28.58.36.55.45.55.4
กวายากิล 12.611.010.110.211.312.513.514.515.115.314.914.3
Manta 14.311.610.511.614.516.417.317.918.218.518.116.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เอกวาดอร์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.22°C22°C23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°CNaN27222624ขณะนี้ขณะนี้MantaManta
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กวายากิล 25°C26°C26°C26°C25°C24°C23°C22°C22°C23°C23°C24°C
Manta 26°C26°C26°C26°C26°C25°C24°C24°C24°C24°C24°C25°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เอกวาดอร์

คะแนนการท่องเที่ยวใน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.32.67.53.44.2ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิล
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เอกวาดอร์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810100.30.17.34.45.2ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เอกวาดอร์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เอกวาดอร์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เอกวาดอร์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เอกวาดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.14.86.85.45.5ขณะนี้ขณะนี้กีโตกีโตกวายากิลกวายากิลMantaManta
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กีโต 4.94.94.94.95.05.35.76.05.95.34.94.9
กวายากิล 5.75.55.45.65.75.96.26.66.76.56.25.9
Manta 5.65.65.75.65.75.76.16.56.66.56.36.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน กีโต กวายากิล และManta ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น