ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก เยอรมนี

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศใน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ชตุทท์การ์ท Heidelberg และอุล์ม

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ชตุทท์การ์ท
เยอรมนี
Heidelberg
เยอรมนี
อุล์ม
เยอรมนี
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C14-225416-026-32-7-5-824ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 4°C6°C10°C14°C19°C22°C24°C24°C20°C14°C8°C5°C
Heidelberg 5°C7°C11°C16°C21°C23°C26°C25°C21°C15°C9°C6°C
อุล์ม 2°C4°C9°C13°C18°C21°C23°C23°C19°C13°C7°C3°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท -2°C-2°C1°C5°C9°C12°C14°C13°C10°C6°C2°C-1°C
Heidelberg -0°C0°C3°C6°C10°C13°C15°C15°C12°C7°C3°C1°C
อุล์ม -3°C-3°C0°C4°C8°C11°C13°C12°C9°C5°C1°C-2°C

ชตุทท์การ์ท

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ชตุทท์การ์ทม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่น

Heidelberg

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Heidelbergม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นกำลังสบาย

อุล์ม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อุล์มม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%613230ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 37%41%43%45%45%51%60%59%51%42%34%33%
Heidelberg 35%40%43%46%47%52%59%58%52%42%33%31%
อุล์ม 37%40%41%43%43%50%59%57%50%39%32%33%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%40233542ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 7.8วัน7.1วัน8.0วัน8.4วัน11.6วัน11.2วัน10.8วัน9.8วัน8.4วัน8.4วัน8.4วัน9.0วัน
Heidelberg 8.6วัน7.2วัน7.9วัน7.8วัน10.1วัน10.0วัน9.9วัน8.5วัน7.6วัน8.3วัน8.5วัน9.4วัน
อุล์ม 7.9วัน7.0วัน7.9วัน8.7วัน11.7วัน12.3วัน12.0วัน10.9วัน9.1วัน8.3วัน7.9วัน8.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.7234588929ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 38.4มม.34.0มม.39.0มม.44.9มม.66.7มม.68.3มม.68.6มม.55.7มม.52.2มม.51.7มม.47.1มม.46.0มม.
Heidelberg 41.7มม.36.7มม.38.2มม.40.0มม.54.8มม.54.5มม.55.3มม.46.6มม.47.8มม.49.3มม.47.3มม.49.2มม.
อุล์ม 32.1มม.28.8มม.37.9มม.49.8มม.79.0มม.86.8มม.88.3มม.72.2มม.60.8มม.51.8มม.45.0มม.40.9มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.453758ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 34.0มม.24.8มม.14.1มม.0.6มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.2มม.12.5มม.42.3มม.
Heidelberg 31.4มม.13.8มม.5.0มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.6.9มม.29.1มม.
อุล์ม 53.8มม.52.0มม.25.1มม.2.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.9มม.19.7มม.55.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.28.3ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 8.8ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.7ชม.15.3ชม.16.1ชม.15.7ชม.14.3ชม.12.6ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.3ชม.
Heidelberg 8.7ชม.10.1ชม.11.9ชม.13.8ชม.15.4ชม.16.2ชม.15.8ชม.14.3ชม.12.6ชม.10.7ชม.9.1ชม.8.2ชม.
อุล์ม 8.8ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.7ชม.15.3ชม.16.0ชม.15.6ชม.14.3ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.4ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%15ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.2วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Heidelberg 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.7วัน1.4วัน1.1วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
อุล์ม 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.16.010.911.5ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 15.715.514.913.212.111.711.611.212.112.813.615.1
Heidelberg 16.115.815.213.612.612.312.311.812.613.314.015.5
อุล์ม 16.216.115.513.712.612.011.611.212.113.014.015.7

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.80.1ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.55.43.9ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°C1,400°C1,400°C1,600°C1,600°Cขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.60.9ขณะนี้ขณะนี้HeidelbergHeidelbergชตุทท์การ์ทชตุทท์การ์ทอุล์มอุล์ม
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ชตุทท์การ์ท 1.22.13.44.85.96.56.45.64.12.61.41.0
Heidelberg 1.12.03.24.85.96.56.45.54.02.41.30.8
อุล์ม 1.32.13.44.85.96.46.45.64.12.61.41.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ชตุทท์การ์ท Heidelberg และอุล์ม ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

สถานีตรวจวัดอากาศ