ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเยอรมนี

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เยอรมนี โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : เบอร์ลิน ฮัมบูร์ก มิวนิก และโคโลญ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเยอรมนี

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เบอร์ลิน
เบอร์ลิน, เยอรมนี
ฮัมบูร์ก
เยอรมนี
มิวนิก
เยอรมนี
โคโลญ
เยอรมนี
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เยอรมนี

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C15-225313-123-406-7-0-6-8-4ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 3°C4°C9°C14°C19°C22°C24°C24°C19°C14°C8°C4°C
ฮัมบูร์ก 4°C5°C8°C13°C17°C20°C22°C22°C18°C13°C8°C5°C
มิวนิก 3°C4°C9°C13°C18°C21°C23°C23°C19°C13°C7°C4°C
โคโลญ 6°C7°C11°C15°C19°C22°C24°C23°C20°C15°C10°C6°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน -2°C-1°C1°C5°C10°C13°C15°C14°C11°C7°C3°C-0°C
ฮัมบูร์ก -1°C-1°C1°C4°C8°C11°C13°C13°C10°C6°C3°C0°C
มิวนิก -4°C-3°C-0°C3°C8°C11°C13°C12°C9°C5°C0°C-2°C
โคโลญ 0°C1°C3°C5°C9°C12°C14°C13°C11°C7°C4°C2°C

เบอร์ลิน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เบอร์ลินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งกำลังสบาย

ฮัมบูร์ก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ฮัมบูร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบาย

มิวนิก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มิวนิกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

โคโลญ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โคโลญม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เยอรมนี

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%56265935ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 31%35%39%46%51%53%55%54%51%41%29%27%
ฮัมบูร์ก 28%32%36%45%49%52%54%53%49%39%28%26%
มิวนิก 40%41%41%43%43%49%58%57%50%42%36%36%
โคโลญ 34%39%41%46%47%51%56%55%50%41%32%29%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เยอรมนี

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%28163421492435ขณะนี้ขณะนี้มิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 7.2วัน6.2วัน6.4วัน5.2วัน7.1วัน7.9วัน8.4วัน7.6วัน6.2วัน6.1วัน6.6วัน8.1วัน
ฮัมบูร์ก 9.2วัน7.6วัน7.9วัน6.8วัน7.9วัน9.3วัน10.1วัน9.1วัน8.0วัน8.8วัน9.0วัน9.5วัน
มิวนิก 8.3วัน7.3วัน8.8วัน9.7วัน12.5วัน14.2วัน13.9วัน12.3วัน9.9วัน8.3วัน8.2วัน8.6วัน
โคโลญ 9.4วัน7.9วัน8.1วัน8.2วัน9.5วัน9.6วัน10.3วัน9.4วัน8.6วัน8.9วัน8.9วัน10.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เยอรมนี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.49235431113305738ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 27.0มม.23.4มม.25.8มม.25.8มม.38.5มม.45.8มม.48.4มม.40.8มม.33.8มม.28.6มม.31.4มม.30.3มม.
ฮัมบูร์ก 39.6มม.32.8มม.33.6มม.30.7มม.40.8มม.52.5มม.53.0มม.50.9มม.46.7มม.44.9มม.44.7มม.44.3มม.
มิวนิก 34.1มม.30.3มม.43.8มม.53.4มม.86.8มม.108.6มม.112.5มม.95.6มม.73.1มม.52.5มม.44.2มม.39.7มม.
โคโลญ 48.9มม.42.2มม.40.9มม.38.8มม.50.8มม.56.3มม.55.1มม.52.6มม.52.8มม.47.9มม.48.2มม.54.2มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เยอรมนี

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.80 มม.80 มม.44417324ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 34.4มม.23.2มม.10.0มม.1.6มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.14.0มม.38.7มม.
ฮัมบูร์ก 38.5มม.25.8มม.12.5มม.0.8มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.2มม.7.8มม.31.3มม.
มิวนิก 70.2มม.71.4มม.39.4มม.10.8มม.0.8มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.2.8มม.36.5มม.63.8มม.
โคโลญ 18.5มม.7.5มม.2.4มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.4มม.19.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เยอรมนี

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.87.616.18.4ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินโคโลญโคโลญ
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 8.3ชม.9.9ชม.11.9ชม.14.0ชม.15.8ชม.16.8ชม.16.2ชม.14.6ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.7ชม.7.7ชม.
ฮัมบูร์ก 8.1ชม.9.8ชม.11.9ชม.14.1ชม.16.0ชม.17.0ชม.16.4ชม.14.7ชม.12.6ชม.10.5ชม.8.6ชม.7.6ชม.
มิวนิก 8.9ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.7ชม.15.2ชม.16.0ชม.15.6ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.4ชม.
โคโลญ 8.5ชม.10.0ชม.11.9ชม.13.9ชม.15.6ชม.16.5ชม.16.0ชม.14.5ชม.12.6ชม.10.7ชม.8.9ชม.8.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เยอรมนี

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%32ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กโคโลญโคโลญ
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.6วัน0.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
ฮัมบูร์ก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.5วัน0.4วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
มิวนิก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
โคโลญ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.6วัน0.4วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เยอรมนี

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.19.414.321.012.58.413.1ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 19.118.417.615.714.915.015.014.615.516.417.218.3
ฮัมบูร์ก 20.619.819.216.615.715.715.515.416.517.618.219.4
มิวนิก 12.312.212.010.69.79.39.18.79.29.610.411.7
โคโลญ 19.818.617.515.314.213.913.913.714.816.317.418.7

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เยอรมนี

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°CNaN183NaNNaNขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮัมบูร์ก 4°C3°C4°C7°C11°C15°C18°C18°C16°C13°C9°C5°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เยอรมนี

คะแนนการท่องเที่ยวใน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.80.1ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เยอรมนี

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.63.33.9ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เยอรมนี

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เยอรมนี

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°C1,400°C1,400°Cขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิกโคโลญโคโลญ
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เยอรมนี

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เยอรมนีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.40.66.41.0ขณะนี้ขณะนี้ฮัมบูร์กฮัมบูร์กเบอร์ลินเบอร์ลินมิวนิกมิวนิก
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เบอร์ลิน 0.81.62.94.55.96.36.15.23.72.11.00.6
ฮัมบูร์ก 0.71.42.74.45.76.26.05.03.51.90.90.5
มิวนิก 1.32.23.44.85.86.36.35.44.12.61.51.1
โคโลญ 1.01.83.14.65.86.36.25.33.82.31.10.7

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เบอร์ลิน ฮัมบูร์ก มิวนิก และโคโลญ ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่สำคัญ

สนามบิน