ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเช็ก

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เช็ก โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ปราก Karlovy Vary และLiberec

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเช็ก

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ปราก
เช็ก
Karlovy Vary
เช็ก
Liberec
เช็ก
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เช็ก

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C14-325213-423-5-8-2-11ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 2°C4°C9°C14°C19°C22°C24°C24°C19°C13°C7°C3°C
Karlovy Vary 1°C3°C7°C12°C17°C20°C22°C22°C18°C12°C6°C2°C
Liberec 1°C2°C7°C13°C18°C21°C23°C22°C18°C12°C6°C2°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก -3°C-2°C1°C5°C9°C12°C14°C13°C10°C5°C1°C-1°C
Karlovy Vary -3°C-3°C-0°C3°C7°C10°C12°C12°C9°C5°C1°C-2°C
Liberec -5°C-4°C-1°C2°C7°C10°C12°C11°C8°C4°C0°C-3°C

ปราก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ปรากม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Karlovy Vary

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Karlovy Varyม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Liberec

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Liberecม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เช็ก

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%58345730ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 40%42%42%46%48%52%57%57%52%43%35%36%
Karlovy Vary 35%39%40%44%46%50%55%55%49%39%31%31%
Liberec 37%40%41%46%48%52%56%56%50%42%32%33%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เช็ก

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%33163520ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 5.9วัน4.8วัน5.9วัน6.1วัน8.6วัน9.7วัน9.9วัน8.9วัน6.7วัน5.7วัน5.9วัน5.8วัน
Karlovy Vary 6.4วัน5.2วัน6.3วัน6.4วัน8.9วัน10.3วัน10.3วัน9.1วัน7.3วัน6.4วัน6.5วัน6.9วัน
Liberec 7.4วัน6.0วัน7.0วัน6.4วัน8.3วัน9.8วัน10.4วัน9.1วัน7.4วัน6.4วัน7.1วัน7.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เช็ก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.80 มม.80 มม.671473ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 15.7มม.14.5มม.21.5มม.26.4มม.45.9มม.58.4มม.66.9มม.56.7มม.38.1มม.29.0มม.26.2มม.21.4มม.
Karlovy Vary 19.1มม.16.2มม.22.0มม.28.1มม.47.5มม.59.8มม.64.3มม.55.2มม.42.9มม.33.7มม.30.2มม.25.2มม.
Liberec 22.3มม.17.9มม.25.0มม.28.4มม.43.7มม.59.6มม.72.8มม.60.0มม.43.9มม.32.1มม.30.4มม.26.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เช็ก

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.516183ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากLiberecLiberec
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 50.2มม.39.6มม.18.7มม.1.9มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.1.2มม.15.3มม.35.5มม.
Karlovy Vary 61.0มม.52.9มม.28.3มม.5.4มม.0.8มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.5มม.24.8มม.54.5มม.
Liberec 75.4มม.82.1มม.54.0มม.18.7มม.3.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.7.4มม.43.5มม.72.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เช็ก

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.48.1ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 8.6ชม.10.1ชม.12.0ชม.13.8ชม.15.5ชม.16.3ชม.15.9ชม.14.4ชม.12.6ชม.10.7ชม.9.0ชม.8.1ชม.
Karlovy Vary 8.6ชม.10.1ชม.12.0ชม.13.9ชม.15.5ชม.16.3ชม.15.9ชม.14.4ชม.12.6ชม.10.7ชม.9.0ชม.8.1ชม.
Liberec 8.5ชม.10.1ชม.12.0ชม.13.9ชม.15.6ชม.16.4ชม.16.0ชม.14.4ชม.12.6ชม.10.7ชม.8.9ชม.8.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เช็ก

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน0.6วัน0.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Karlovy Vary 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Liberec 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.3วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เช็ก

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.17.812.016.610.6ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 17.517.016.314.413.512.912.712.413.414.515.416.8
Karlovy Vary 16.315.814.912.811.811.311.211.011.812.713.715.3
Liberec 17.817.216.414.513.412.912.612.313.514.915.917.1

คะแนนการท่องเที่ยวใน เช็ก

คะแนนการท่องเที่ยวใน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.8ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เช็ก

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.53.5ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy Vary
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เช็ก

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เช็ก

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°Cขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เช็ก

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เช็กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.50.9ขณะนี้ขณะนี้ปรากปรากKarlovy VaryKarlovy VaryLiberecLiberec
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปราก 1.22.03.24.75.96.46.35.44.02.51.30.9
Karlovy Vary 1.11.93.24.75.96.46.35.44.02.41.20.8
Liberec 1.01.83.14.75.86.36.25.33.82.31.20.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ปราก Karlovy Vary และLiberec ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ