ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในแคเมอรูน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ แคเมอรูน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ยาอุนเด ดูอาลา และGaroua

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศแคเมอรูน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ยาอุนเด
แคเมอรูน
ดูอาลา
แคเมอรูน
Garoua
แคเมอรูน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แคเมอรูน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C42°C42°C211930252523332728184031ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 29°C30°C30°C29°C28°C27°C25°C25°C26°C27°C28°C28°C
ดูอาลา 32°C33°C32°C32°C31°C29°C28°C27°C29°C30°C31°C31°C
Garoua 34°C37°C40°C39°C36°C33°C32°C31°C32°C34°C36°C35°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 19°C20°C21°C20°C20°C20°C20°C20°C20°C20°C20°C19°C
ดูอาลา 24°C25°C25°C24°C24°C24°C23°C23°C23°C23°C24°C24°C
Garoua 19°C22°C26°C28°C27°C25°C24°C24°C24°C24°C22°C19°C

ยาอุนเด

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ยาอุนเดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

ดูอาลา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ดูอาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อน

Garoua

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Garouaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุร้อนอุ่นกำลังสบายร้อนระอุ
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แคเมอรูน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%351435115519ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 33%27%20%15%18%25%23%20%20%18%23%32%
ดูอาลา 33%26%15%11%14%23%26%23%21%16%21%32%
Garoua 53%47%37%25%22%33%29%24%28%36%43%50%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แคเมอรูน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%84381683ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 1.4วัน3.6วัน13.8วัน19.8วัน20.4วัน15.3วัน12.7วัน17.7วัน23.6วัน25.3วัน12.9วัน2.3วัน
ดูอาลา 2.7วัน5.2วัน13.5วัน17.9วัน20.4วัน20.8วัน22.0วัน23.6วัน24.0วัน24.3วัน12.4วัน3.1วัน
Garoua 0.0วัน0.0วัน1.1วัน8.4วัน17.1วัน19.3วัน22.6วัน25.0วัน21.0วัน10.6วัน1.2วัน0.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แคเมอรูน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.2255330197ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 5.2มม.15.5มม.76.3มม.126.8มม.124.8มม.95.8มม.76.9มม.116.3มม.189.1มม.224.9มม.103.0มม.10.4มม.
ดูอาลา 19.1มม.37.5มม.108.4มม.159.5มม.191.4มม.259.8มม.296.5มม.326.0มม.317.2มม.258.2มม.119.9มม.22.5มม.
Garoua 0.0มม.0.1มม.4.2มม.38.9มม.93.9มม.123.1มม.159.4มม.192.9มม.155.4มม.58.3มม.5.5มม.0.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แคเมอรูน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.311.9ขณะนี้ขณะนี้ดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.3ชม.12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.9ชม.
ดูอาลา 11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.9ชม.
Garoua 11.7ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.6ชม.12.7ชม.12.6ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.7ชม.11.6ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แคเมอรูน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%99751001001ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 23.8วัน24.2วัน29.5วัน29.6วัน30.7วัน29.3วัน29.2วัน29.2วัน29.1วัน30.2วัน29.0วัน26.4วัน
ดูอาลา 30.9วัน28.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน
Garoua 0.3วัน0.9วัน5.5วัน17.4วัน29.0วัน29.9วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน27.3วัน8.2วัน0.8วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แคเมอรูน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.6.13.77.55.112.86.1ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 4.75.15.04.44.14.85.85.94.94.03.84.2
ดูอาลา 5.76.16.15.75.76.57.27.46.65.75.25.2
Garoua 11.812.512.611.89.88.98.87.96.46.58.210.4

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แคเมอรูน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.25.5°C25.5°C26.0°C26.0°C26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°CNaN2926NaNขณะนี้ขณะนี้ดูอาลาดูอาลา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดูอาลา 28°C29°C29°C29°C29°C28°C27°C26°C27°C27°C28°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน แคเมอรูน

คะแนนการท่องเที่ยวใน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.03.83.72.06.32.0ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แคเมอรูน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.33.85.23.37.62.9ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แคเมอรูน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แคเมอรูน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แคเมอรูน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แคเมอรูนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.5.44.14.73.46.44.6ขณะนี้ขณะนี้ยาอุนเดยาอุนเดดูอาลาดูอาลาGarouaGaroua
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ยาอุนเด 5.35.34.74.54.44.44.34.54.44.24.54.9
ดูอาลา 4.74.53.83.73.63.84.04.24.03.63.64.2
Garoua 6.06.36.35.85.15.04.84.74.95.45.95.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ยาอุนเด ดูอาลา และGaroua ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น