ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในชิลี

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ชิลี โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ซันติอาโก บัลปาราอีโซ กอนเซปซีออน และอันโตฟากัสตา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศชิลี

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ชิลี

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C1433015127201262313192518ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 30°C29°C28°C23°C19°C16°C15°C17°C19°C23°C26°C29°C
บัลปาราอีโซ 20°C20°C19°C18°C16°C16°C15°C16°C16°C17°C18°C20°C
กอนเซปซีออน 23°C23°C21°C18°C15°C13°C13°C14°C15°C17°C19°C21°C
อันโตฟากัสตา 25°C25°C24°C22°C20°C19°C18°C18°C19°C20°C22°C23°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 14°C13°C11°C9°C6°C4°C3°C4°C6°C8°C10°C13°C
บัลปาราอีโซ 12°C12°C11°C10°C9°C8°C7°C7°C8°C9°C10°C11°C
กอนเซปซีออน 12°C11°C10°C9°C8°C7°C6°C6°C7°C8°C9°C11°C
อันโตฟากัสตา 18°C18°C17°C16°C15°C14°C13°C14°C14°C15°C16°C17°C

ซันติอาโก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซันติอาโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นอุ่นอุ่นกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบาย

บัลปาราอีโซ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บัลปาราอีโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบาย

กอนเซปซีออน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กอนเซปซีออนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายเย็น

อันโตฟากัสตา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อันโตฟากัสตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ชิลี

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9147408773ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 90%91%84%70%52%49%53%58%61%68%79%87%
บัลปาราอีโซ 92%92%86%71%51%48%53%58%62%69%81%88%
กอนเซปซีออน 88%88%79%62%44%41%44%49%57%65%73%82%
อันโตฟากัสตา 75%79%82%79%76%73%77%83%86%84%81%77%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ชิลี

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2024351ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 1.1วัน1.0วัน1.4วัน2.4วัน4.6วัน5.7วัน5.3วัน4.2วัน2.7วัน1.7วัน0.9วัน0.8วัน
บัลปาราอีโซ 0.2วัน0.2วัน0.4วัน1.8วัน4.3วัน5.1วัน5.2วัน4.0วัน2.3วัน1.1วัน0.4วัน0.3วัน
กอนเซปซีออน 1.6วัน1.9วัน2.9วัน5.8วัน10.5วัน12.7วัน12.0วัน10.1วัน7.3วัน5.3วัน3.0วัน2.1วัน
อันโตฟากัสตา 0.2วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ชิลี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.603181131ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 3.6มม.4.1มม.5.6มม.14.4มม.41.8มม.59.8มม.48.8มม.38.3มม.20.6มม.9.2มม.4.4มม.3.4มม.
บัลปาราอีโซ 0.5มม.0.7มม.2.0มม.12.2มม.40.8มม.54.5มม.47.4มม.36.2มม.16.4มม.7.1มม.2.4มม.1.3มม.
กอนเซปซีออน 12.8มม.16.0มม.22.6มม.62.4มม.140.5มม.181.0มม.151.6มม.114.6มม.71.0มม.42.8มม.26.2มม.16.6มม.
อันโตฟากัสตา 0.6มม.0.8มม.0.4มม.0.2มม.0.1มม.0.6มม.0.4มม.0.4มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ชิลี

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.49.913.610.7ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 14.1ชม.13.3ชม.12.2ชม.11.2ชม.10.4ชม.10.0ชม.10.2ชม.10.9ชม.11.9ชม.13.0ชม.13.9ชม.14.3ชม.
บัลปาราอีโซ 14.0ชม.13.2ชม.12.2ชม.11.2ชม.10.4ชม.10.0ชม.10.2ชม.11.0ชม.11.9ชม.12.9ชม.13.8ชม.14.3ชม.
กอนเซปซีออน 14.3ชม.13.4ชม.12.3ชม.11.1ชม.10.1ชม.9.7ชม.9.9ชม.10.8ชม.11.9ชม.13.1ชม.14.1ชม.14.6ชม.
อันโตฟากัสตา 13.4ชม.12.9ชม.12.2ชม.11.5ชม.11.0ชม.10.7ชม.10.8ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.3ชม.13.6ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ชิลี

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%4ขณะนี้ขณะนี้บัลปาราอีโซบัลปาราอีโซ
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
บัลปาราอีโซ 0.9วัน1.0วัน0.6วัน0.3วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.7วัน
กอนเซปซีออน 0.0วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
อันโตฟากัสตา 1.0วัน0.8วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ชิลี

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.11.48.817.813.814.211.111.18.1ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 11.310.910.09.28.99.29.08.98.99.610.611.2
บัลปาราอีโซ 16.715.815.414.813.914.314.515.015.416.517.517.5
กอนเซปซีออน 14.113.612.311.411.311.811.912.011.811.913.013.8
อันโตฟากัสตา 11.110.910.29.28.48.18.48.89.510.110.510.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ชิลี

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C1712171315122215ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 16°C17°C16°C15°C14°C13°C13°C13°C13°C13°C14°C15°C
บัลปาราอีโซ 17°C17°C17°C15°C14°C14°C13°C13°C13°C13°C14°C16°C
กอนเซปซีออน 15°C15°C14°C14°C13°C12°C12°C12°C12°C13°C13°C14°C
อันโตฟากัสตา 21°C21°C21°C19°C18°C17°C16°C15°C16°C16°C18°C19°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ชิลี

คะแนนการท่องเที่ยวใน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.92.02.91.48.86.7ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ชิลี

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.00.21.53.56.50.2ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ชิลี

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ชิลี

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°Cขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ชิลี

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ชิลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.10 กว.-ชม.10 กว.-ชม.9.52.79.19.01.94.4ขณะนี้ขณะนี้ซันติอาโกซันติอาโกบัลปาราอีโซบัลปาราอีโซกอนเซปซีออนกอนเซปซีออนอันโตฟากัสตาอันโตฟากัสตา
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซันติอาโก 9.28.36.74.93.42.83.14.15.67.38.79.4
บัลปาราอีโซ 8.98.06.54.73.22.62.93.95.36.98.49.0
กอนเซปซีออน 8.77.76.04.02.52.02.23.14.76.47.98.8
อันโตฟากัสตา 8.68.17.26.04.94.54.75.76.98.08.68.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ซันติอาโก บัลปาราอีโซ กอนเซปซีออน และอันโตฟากัสตา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่