ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในสวิตเซอร์แลนด์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ซูริก Genève และเบิร์น

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ซูริก
สวิตเซอร์แลนด์
Genève
สวิตเซอร์แลนด์
เบิร์น
สวิตเซอร์แลนด์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C14-3253-126413-61-4-7ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกเบิร์นเบิร์น
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 3°C5°C10°C14°C19°C22°C24°C24°C19°C14°C8°C4°C
Genève 5°C6°C11°C15°C19°C23°C26°C25°C21°C15°C9°C5°C
เบิร์น 3°C5°C10°C14°C18°C21°C24°C23°C19°C14°C7°C4°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก -2°C-2°C1°C4°C8°C12°C14°C13°C10°C6°C2°C-1°C
Genève -1°C-1°C2°C5°C9°C12°C14°C14°C11°C7°C3°C0°C
เบิร์น -3°C-3°C-0°C3°C7°C11°C12°C12°C9°C5°C0°C-2°C

ซูริก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซูริกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Genève

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Genèveม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่น

เบิร์น

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เบิร์นม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6238684140ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 43%44%44%42%42%50%61%58%51%42%39%40%
Genève 44%47%46%46%45%55%67%64%55%45%43%43%
เบิร์น 45%45%45%44%42%52%63%60%52%44%41%43%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%48274045ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 9.7วัน8.2วัน10.0วัน11.0วัน13.4วัน13.9วัน13.3วัน12.3วัน10.3วัน9.7วัน9.5วัน10.4วัน
Genève 9.6วัน8.3วัน9.0วัน9.3วัน11.6วัน11.0วัน9.9วัน9.0วัน9.0วัน9.9วัน9.4วัน10.1วัน
เบิร์น 8.8วัน7.9วัน9.2วัน10.1วัน12.8วัน12.4วัน11.6วัน10.8วัน9.6วัน9.8วัน8.8วัน9.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.117529066101ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 55.8มม.53.1มม.59.7มม.75.6มม.104.0มม.116.2มม.114.7มม.102.7มม.91.4มม.75.8มม.67.4มม.67.2มม.
Genève 77.5มม.71.7มม.67.7มม.74.8มม.86.6มม.86.0มม.74.4มม.70.9มม.85.2มม.90.1มม.85.2มม.86.2มม.
เบิร์น 50.8มม.48.8มม.53.5มม.68.1มม.94.4มม.96.8มม.90.4มม.87.1มม.82.0มม.76.1มม.64.4มม.59.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.6144100ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 56.1มม.48.8มม.24.2มม.5.3มม.0.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.3มม.27.6มม.58.5มม.
Genève 39.7มม.31.5มม.7.4มม.1.8มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.10.5มม.37.3มม.
เบิร์น 80.6มม.64.2มม.29.5มม.7.1มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.1.3มม.32.2มม.96.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.08.5ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 9.0ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.1ชม.15.9ชม.15.5ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.3ชม.8.5ชม.
Genève 9.1ชม.10.4ชม.12.0ชม.13.6ชม.15.0ชม.15.7ชม.15.3ชม.14.1ชม.12.5ชม.10.9ชม.9.4ชม.8.7ชม.
เบิร์น 9.0ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.1ชม.15.8ชม.15.4ชม.14.1ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.4ชม.8.6ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สวิตเซอร์แลนด์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%23ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.4วัน0.4วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Genève 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
เบิร์น 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน1.0วัน0.7วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.1 กม./ชม.1 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.3 กม./ชม.3 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.7 กม./ชม.7 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.9 กม./ชม.9 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.11 กม./ชม.11 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.11.18.010.78.8ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 10.710.910.910.19.49.38.98.28.79.09.410.4
Genève 9.810.210.410.39.79.59.29.09.29.49.59.9
เบิร์น 10.811.011.010.39.79.69.18.79.19.39.710.7

คะแนนการท่องเที่ยวใน สวิตเซอร์แลนด์

คะแนนการท่องเที่ยวใน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.67.20.1ขณะนี้ขณะนี้GenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สวิตเซอร์แลนด์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.45.7ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกเบิร์นเบิร์น
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สวิตเซอร์แลนด์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenève
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°C1,400°C1,400°Cขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สวิตเซอร์แลนด์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สวิตเซอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.61.17.1ขณะนี้ขณะนี้ซูริกซูริกGenèveGenèveเบิร์นเบิร์น
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซูริก 1.52.33.64.85.86.46.45.64.22.71.61.2
Genève 1.62.53.85.06.06.86.96.04.52.91.81.3
เบิร์น 1.62.53.85.05.96.66.75.84.42.91.71.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ซูริก Genève และเบิร์น ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น