ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : กินชาซาและKalemie

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

กินชาซา
คองโก - กินชาซา
Kalemie
คองโก - กินชาซา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C232032282117302724362922กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 31°C31°C32°C32°C31°C29°C28°C29°C31°C31°C31°C30°C
Kalemie 27°C28°C28°C28°C28°C28°C28°C29°C30°C29°C27°C27°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 23°C23°C23°C23°C23°C21°C20°C21°C22°C23°C23°C23°C
Kalemie 20°C21°C21°C21°C20°C18°C17°C18°C20°C21°C21°C21°C

กินชาซา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กินชาซาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนอุ่นกำลังสบาย

Kalemie

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kalemieม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%61207316ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 22%25%23%23%35%54%59%54%43%29%21%21%
Kalemie 17%20%22%26%45%62%72%66%47%25%18%17%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%87173ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 18.6วัน18.4วัน21.2วัน21.2วัน16.1วัน3.0วัน0.7วัน2.1วัน9.5วัน20.9วัน25.3วัน21.4วัน
Kalemie 20.4วัน17.9วัน20.2วัน13.6วัน3.8วัน0.2วัน0.2วัน1.0วัน2.8วัน10.3วัน18.8วัน22.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.2552152ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 134.4มม.144.8มม.174.6มม.177.5มม.125.3มม.21.9มม.2.8มม.9.7มม.45.6มม.152.9มม.254.5มม.168.9มม.
Kalemie 132.0มม.120.4มม.140.8มม.99.8มม.22.2มม.1.3มม.0.8มม.5.2มม.19.0มม.70.6มม.139.4มม.148.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.411.9ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.9ชม.11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.4ชม.
Kalemie 12.4ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.8ชม.11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.4ชม.12.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10045994กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 30.9วัน28.9วัน30.9วัน30.0วัน30.8วัน25.8วัน17.0วัน16.2วัน25.0วัน30.5วัน30.0วัน31.0วัน
Kalemie 30.3วัน28.2วัน30.4วัน29.1วัน22.7วัน6.9วัน1.6วัน2.5วัน6.8วัน18.5วัน26.5วัน30.1วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.9.75.612.66.9ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 6.16.56.46.06.37.38.99.68.36.75.85.7
Kalemie 7.17.37.59.110.911.812.512.210.07.97.17.0

คะแนนการท่องเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คะแนนการท่องเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.42.94.3ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.74.47.64.5ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.5.54.76.64.6ขณะนี้ขณะนี้กินชาซากินชาซาKalemieKalemie
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กินชาซา 4.95.15.04.84.74.84.95.45.44.94.84.8
Kalemie 4.75.15.15.35.96.06.26.56.55.85.14.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน กินชาซาและKalemie ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน