ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในรัฐออนแทรีโอ แคนาดา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศใน รัฐออนแทรีโอ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : โทรอนโต Windsor Red Lake และFort Severn Airport

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศรัฐออนแทรีโอ

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

โทรอนโต
แคนาดา
Windsor
แคนาดา
Red Lake
แคนาดา
Fort Severn Airport
แคนาดา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐออนแทรีโอ

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-40°C-40°C-30°C-30°C-20°C-20°C-10°C-10°C0°C0°C10°C10°C20°C20°C30°C30°C17-825-2192815-23-138-26-19-16-5-30-18-39ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต -1°C-1°C4°C11°C17°C22°C25°C24°C20°C13°C7°C2°C
Windsor -0°C1°C7°C14°C21°C26°C28°C27°C22°C16°C9°C3°C
Red Lake -12°C-8°C-0°C9°C17°C22°C24°C22°C16°C8°C-2°C-10°C
Fort Severn Airport -18°C-16°C-10°C-2°C6°C13°C17°C17°C12°C4°C-5°C-14°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต -8°C-7°C-3°C3°C9°C14°C17°C17°C13°C7°C1°C-4°C
Windsor -6°C-5°C-1°C5°C11°C16°C19°C18°C14°C8°C2°C-3°C
Red Lake -22°C-20°C-12°C-3°C5°C11°C14°C13°C7°C1°C-9°C-19°C
Fort Severn Airport -26°C-25°C-19°C-10°C-2°C4°C7°C8°C5°C-1°C-11°C-21°C

โทรอนโต

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โทรอนโตม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Windsor

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Windsorม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Red Lake

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Red Lakeม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Fort Severn Airport

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Fort Severn Airportม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐออนแทรีโอ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%67396820428ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 40%42%46%48%51%56%63%66%63%56%47%42%
Windsor 37%40%45%47%50%57%65%67%65%58%48%40%
Red Lake 23%20%29%44%48%53%62%62%52%42%31%23%
Fort Severn Airport 9%11%17%30%38%39%40%40%38%33%23%12%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐออนแทรีโอ

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3114368345ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 5.1วัน4.4วัน5.9วัน7.3วัน8.1วัน8.7วัน8.2วัน8.3วัน8.6วัน8.7วัน6.9วัน6.4วัน
Windsor 5.7วัน5.3วัน7.3วัน9.0วัน10.1วัน10.3วัน10.4วัน10.0วัน9.0วัน7.5วัน6.8วัน6.9วัน
Red Lake 3.2วัน2.6วัน3.8วัน4.8วัน8.7วัน10.4วัน9.7วัน8.9วัน7.9วัน6.7วัน4.6วัน3.5วัน
Fort Severn Airport 1.7วัน1.8วัน2.6วัน4.2วัน6.5วัน7.9วัน9.3วัน10.1วัน8.7วัน6.5วัน4.1วัน2.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐออนแทรีโอ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.541269189574ขณะนี้ขณะนี้โทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 13.6มม.14.0มม.21.6มม.37.3มม.46.0มม.47.9มม.46.9มม.45.2มม.52.5มม.48.9มม.38.4มม.23.0มม.
Windsor 20.2มม.20.7มม.35.1มม.56.6มม.64.9มม.68.0มม.62.9มม.65.8มม.66.6มม.53.5มม.48.0มม.32.5มม.
Red Lake 0.3มม.1.5มม.7.9มม.22.0มม.58.7มม.91.0มม.78.6มม.66.2มม.61.8มม.36.2มม.11.1มม.0.9มม.
Fort Severn Airport 0.0มม.0.1มม.0.8มม.7.0มม.25.8มม.52.1มม.62.7มม.72.2มม.62.5มม.37.0มม.9.2มม.0.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐออนแทรีโอ

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.160 มม.160 มม.89124141132ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed Lake
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 84.8มม.87.7มม.67.5มม.16.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.8มม.18.9มม.73.7มม.
Windsor 112.3มม.124.1มม.73.6มม.14.0มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.2มม.12.3มม.88.4มม.
Red Lake 118.3มม.83.7มม.93.1มม.70.5มม.33.5มม.0.6มม.0.0มม.0.0มม.4.4มม.51.4มม.137.4มม.126.3มม.
Fort Severn Airport 64.3มม.67.1มม.103.9มม.126.6มม.92.8มม.10.1มม.0.4มม.0.0มม.0.3มม.44.5มม.122.3มม.85.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐออนแทรีโอ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.58.916.67.917.66.9ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 9.4ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.8ชม.15.4ชม.15.0ชม.13.9ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.7ชม.9.0ชม.
Windsor 9.5ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.6ชม.15.2ชม.14.9ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.0ชม.9.8ชม.9.1ชม.
Red Lake 8.5ชม.10.1ชม.12.0ชม.13.9ชม.15.6ชม.16.5ชม.16.0ชม.14.5ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.9ชม.8.0ชม.
Fort Severn Airport 7.7ชม.9.6ชม.11.9ชม.14.3ชม.16.4ชม.17.5ชม.16.9ชม.15.0ชม.12.7ชม.10.3ชม.8.2ชม.7.1ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐออนแทรีโอ

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%26376ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed Lake
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน2.4วัน6.8วัน6.8วัน2.6วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน
Windsor 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน1.2วัน5.5วัน10.7วัน9.8วัน4.0วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน
Red Lake 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน1.8วัน1.2วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Fort Severn Airport 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐออนแทรีโอ

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.23.213.522.111.08.824.216.3ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 22.922.020.318.215.514.514.013.915.818.020.021.7
Windsor 21.820.820.319.316.714.813.613.515.718.520.421.2
Red Lake 9.29.610.210.810.510.09.69.710.110.09.38.9
Fort Severn Airport 23.122.721.920.819.918.116.717.820.822.323.822.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐออนแทรีโอ

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C212231NaN8-2ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตFort Severn AirportFort Severn Airport
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 3°C2°C2°C3°C7°C13°C19°C20°C18°C13°C8°C5°C
Windsor 1°C1°C2°C5°C11°C18°C22°C23°C20°C14°C9°C4°C
Fort Severn Airport -2°C-2°C-2°C-1°C-1°C0°C3°C7°C7°C4°C1°C-1°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐออนแทรีโอ

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.36.63.4ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐออนแทรีโอ

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.05.83.10.9ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorRed LakeRed Lake
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐออนแทรีโอ

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐออนแทรีโอ

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°Cขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐออนแทรีโอ

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐออนแทรีโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7.01.36.40.86.00.4ขณะนี้ขณะนี้WindsorWindsorโทรอนโตโทรอนโตRed LakeRed LakeFort Severn AirportFort Severn Airport
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โทรอนโต 1.62.53.85.26.36.86.75.94.73.11.91.4
Windsor 1.82.74.05.26.26.86.76.04.83.32.11.5
Red Lake 1.11.93.34.95.86.36.35.43.82.21.20.8
Fort Severn Airport 0.71.52.94.55.65.95.34.32.81.50.70.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โทรอนโต Windsor Red Lake และFort Severn Airport ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่