ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเบลารุส

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เบลารุส โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : มินสก์ เบรสต์ วีเต็บสค์ และกอเมล

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเบลารุส

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

มินสก์
เบลารุส
เบรสต์
เบลารุส
วีเต็บสค์
เบลารุส
กอเมล
เบลารุส
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เบลารุส

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C14-824-3-5-1-9-31525ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ -2°C-2°C4°C12°C18°C21°C23°C22°C16°C9°C3°C-1°C
เบรสต์ -0°C1°C6°C13°C19°C22°C24°C23°C18°C12°C5°C1°C
วีเต็บสค์ -3°C-2°C3°C11°C18°C21°C23°C21°C16°C9°C2°C-2°C
กอเมล -2°C-1°C5°C13°C20°C23°C25°C23°C18°C10°C3°C-1°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ -7°C-7°C-3°C2°C8°C11°C13°C12°C8°C3°C-1°C-5°C
เบรสต์ -5°C-4°C-1°C4°C9°C12°C14°C13°C9°C4°C0°C-3°C
วีเต็บสค์ -8°C-8°C-4°C3°C8°C12°C14°C12°C8°C3°C-2°C-6°C
กอเมล -7°C-7°C-3°C4°C9°C13°C15°C13°C8°C3°C-2°C-6°C

มินสก์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มินสก์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

เบรสต์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เบรสต์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

วีเต็บสค์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน วีเต็บสค์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

กอเมล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กอเมลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เบลารุส

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%592027196524ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ 22%25%33%43%48%53%57%56%46%36%23%21%
เบรสต์ 29%32%38%46%50%53%57%57%51%42%30%28%
วีเต็บสค์ 19%21%29%41%48%52%55%54%43%31%21%19%
กอเมล 26%27%34%45%52%56%62%61%50%42%28%24%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เบลารุส

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%36193115ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ 6.6วัน5.6วัน6.1วัน6.8วัน9.1วัน10.3วัน9.9วัน7.5วัน7.3วัน7.2วัน6.6วัน7.0วัน
เบรสต์ 5.3วัน4.8วัน5.6วัน6.1วัน8.3วัน9.0วัน9.0วัน7.8วัน6.8วัน5.9วัน5.7วัน5.7วัน
วีเต็บสค์ 7.3วัน6.0วัน6.4วัน6.6วัน8.8วัน11.1วัน10.9วัน9.1วัน8.4วัน7.7วัน7.2วัน7.6วัน
กอเมล 5.5วัน4.6วัน5.4วัน6.5วัน8.2วัน9.5วัน9.1วัน7.2วัน7.0วัน6.5วัน6.0วัน6.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เบลารุส

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.80 มม.80 มม.731057741162ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ 10.6มม.9.6มม.18.4มม.33.3มม.51.8มม.68.9มม.69.7มม.51.4มม.46.5มม.38.2มม.24.5มม.13.9มม.
เบรสต์ 12.9มม.12.3มม.18.7มม.29.0มม.44.7มม.54.3มม.56.5มม.48.7มม.42.7มม.30.4มม.23.2มม.17.2มม.
วีเต็บสค์ 11.9มม.11.9มม.19.1มม.33.3มม.51.4มม.72.8มม.69.2มม.59.7มม.56.2มม.45.1มม.28.7มม.15.3มม.
กอเมล 9.9มม.10.9มม.17.8มม.31.2มม.45.3มม.58.9มม.59.2มม.48.8มม.44.2มม.39.3มม.26.0มม.14.1มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เบลารุส

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.16266175133ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ 152.7มม.132.5มม.89.1มม.18.8มม.0.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.11.2มม.81.6มม.153.6มม.
เบรสต์ 60.2มม.65.7มม.35.2มม.10.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.5.0มม.38.6มม.61.4มม.
วีเต็บสค์ 172.7มม.141.9มม.86.3มม.19.4มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.16.9มม.92.7มม.155.9มม.
กอเมล 132.4มม.110.1มม.58.1มม.10.0มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.6.6มม.66.4มม.124.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เบลารุส

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.17.17.4ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ 8.1ชม.9.8ชม.11.9ชม.14.1ชม.16.0ชม.17.0ชม.16.5ชม.14.7ชม.12.6ชม.10.5ชม.8.5ชม.7.5ชม.
เบรสต์ 8.3ชม.10.0ชม.11.9ชม.14.0ชม.15.7ชม.16.7ชม.16.2ชม.14.6ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.8ชม.7.8ชม.
วีเต็บสค์ 7.9ชม.9.7ชม.11.9ชม.14.2ชม.16.2ชม.17.3ชม.16.7ชม.14.9ชม.12.7ชม.10.4ชม.8.4ชม.7.2ชม.
กอเมล 8.3ชม.9.9ชม.11.9ชม.14.0ชม.15.8ชม.16.7ชม.16.2ชม.14.6ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.7ชม.7.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เบลารุส

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.9วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
เบรสต์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน1.2วัน0.7วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
วีเต็บสค์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน1.2วัน0.5วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
กอเมล 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.6วัน1.7วัน0.8วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เบลารุส

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.20.113.411.87.618.7ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ 19.518.818.016.114.914.413.714.015.617.318.118.8
เบรสต์ 18.918.317.815.714.414.314.114.015.316.717.518.1
วีเต็บสค์ 11.511.210.79.68.78.27.88.18.99.910.611.1
กอเมล 18.017.917.215.514.313.913.313.614.916.016.717.3

คะแนนการท่องเที่ยวใน เบลารุส

คะแนนการท่องเที่ยวใน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.8ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เบลารุส

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.05.0ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เบลารุส

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เบลารุส

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°Cขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เบลารุส

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เบลารุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.20.5ขณะนี้ขณะนี้มินสก์มินสก์เบรสต์เบรสต์วีเต็บสค์วีเต็บสค์กอเมลกอเมล
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินสก์ 0.71.52.84.35.66.26.05.13.41.90.80.5
เบรสต์ 0.91.73.04.55.86.36.15.23.72.21.00.7
วีเต็บสค์ 0.61.42.64.15.56.05.94.93.11.60.70.4
กอเมล 0.91.73.04.45.86.36.25.33.62.11.00.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มินสก์ เบรสต์ วีเต็บสค์ และกอเมล ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น