ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเบนิน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เบนิน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ปอร์โต-โนโว Abomey Parakou และKandi

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเบนิน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Abomey
เบนิน
Parakou
เบนิน
Kandi
เบนิน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เบนิน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C42°C42°C262432282522352520362717393029403126403238284030ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 31°C32°C32°C32°C31°C29°C28°C28°C29°C30°C31°C32°C
Abomey 34°C35°C35°C33°C32°C30°C29°C28°C30°C31°C33°C33°C
Parakou 34°C36°C36°C35°C33°C31°C29°C28°C30°C31°C34°C34°C
Kandi 33°C36°C38°C38°C36°C33°C31°C30°C31°C34°C35°C33°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 24°C26°C26°C26°C25°C24°C24°C24°C24°C24°C25°C25°C
Abomey 23°C24°C25°C24°C24°C23°C22°C22°C22°C23°C23°C23°C
Parakou 21°C23°C24°C24°C24°C23°C22°C22°C22°C22°C22°C20°C
Kandi 18°C21°C25°C27°C26°C24°C23°C23°C23°C22°C20°C18°C

ปอร์โต-โนโว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ปอร์โต-โนโวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อน

Abomey

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Abomeyม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนกำลังสบาย

Parakou

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Parakouม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุ

Kandi

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kandiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุอุ่นร้อนเย็นเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เบนิน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%561417632125ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 47%33%21%15%16%25%33%35%32%33%40%52%
Abomey 50%36%23%18%19%27%32%32%32%35%42%55%
Parakou 58%46%32%25%23%29%30%27%30%36%47%59%
Kandi 64%53%38%29%26%33%33%29%31%41%51%61%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เบนิน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%71482485ขณะนี้ขณะนี้KandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 1.5วัน3.2วัน8.2วัน13.3วัน18.0วัน19.8วัน15.3วัน14.2วัน19.8วัน16.9วัน4.6วัน1.8วัน
Abomey 1.4วัน3.1วัน8.7วัน13.8วัน17.8วัน21.5วัน21.1วัน20.4วัน24.0วัน17.7วัน4.0วัน1.5วัน
Parakou 0.4วัน1.5วัน5.9วัน12.6วัน16.5วัน20.1วัน22.6วัน23.7วัน23.4วัน13.5วัน1.7วัน0.3วัน
Kandi 0.0วัน0.2วัน1.2วัน5.5วัน13.6วัน18.2วัน23.8วัน26.2วัน20.3วัน6.8วัน0.4วัน0.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เบนิน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.16961641821200ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 6.4มม.20.9มม.45.1มม.82.8มม.123.6มม.169.1มม.119.2มม.89.3มม.140.0มม.110.8มม.22.8มม.7.9มม.
Abomey 5.4มม.19.4มม.40.8มม.71.5มม.93.4มม.141.6มม.139.9มม.132.9มม.163.2มม.98.3มม.16.9มม.5.9มม.
Parakou 1.6มม.8.0มม.24.0มม.58.3มม.78.9มม.99.6มม.138.1มม.173.8มม.160.0มม.64.1มม.7.4มม.1.1มม.
Kandi 0.1มม.1.1มม.5.0มม.22.8มม.62.8มม.98.1มม.149.0มม.199.6มม.136.1มม.27.6มม.1.7มม.0.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เบนิน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.511.7ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.12.5ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.8ชม.
Abomey 11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.5ชม.12.5ชม.12.5ชม.12.3ชม.12.2ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.7ชม.
Parakou 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.6ชม.12.7ชม.12.6ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.7ชม.11.6ชม.
Kandi 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.6ชม.12.8ชม.12.7ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.6ชม.11.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เบนิน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10085100731004100ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 27.0วัน27.8วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.7วัน28.5วัน
Abomey 23.2วัน25.6วัน30.3วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.2วัน25.9วัน
Parakou 2.2วัน6.9วัน18.4วัน26.8วัน30.7วัน29.9วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน28.6วัน13.8วัน3.5วัน
Kandi 0.2วัน1.1วัน5.9วัน18.7วัน28.8วัน29.7วัน30.9วัน31.0วัน29.9วัน24.6วัน5.0วัน0.2วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เบนิน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.15.18.212.97.412.37.614.08.0ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 9.511.212.311.911.212.614.514.713.110.68.78.3
Abomey 8.810.211.211.110.310.712.212.310.18.57.57.7
Parakou 11.311.311.412.111.410.510.29.78.17.78.410.2
Kandi 13.813.612.312.812.711.610.29.18.18.810.412.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เบนิน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.24.5°C24.5°C25.0°C25.0°C25.5°C25.5°C26.0°C26.0°C26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C2925NaNNaNNaNขณะนี้ขณะนี้ปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 28°C28°C29°C29°C29°C28°C26°C25°C26°C27°C28°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เบนิน

คะแนนการท่องเที่ยวใน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.22.16.37.12.3ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เบนิน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.43.36.87.94.43.6ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เบนิน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เบนิน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เบนิน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เบนินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.5.04.05.14.45.84.66.1ขณะนี้ขณะนี้ParakouParakouKandiKandiAbomeyAbomeyปอร์โต-โนโวปอร์โต-โนโว
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปอร์โต-โนโว 4.84.64.24.14.04.14.64.94.74.44.54.8
Abomey 5.15.04.54.54.44.54.74.94.84.74.95.0
Parakou 5.55.75.45.24.94.84.74.64.75.15.55.4
Kandi 5.76.06.05.85.45.14.94.74.95.45.75.5

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ปอร์โต-โนโว Abomey Parakou และKandi ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น