ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในบัลแกเรีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ บัลแกเรีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : โซเฟีย วาร์นา และพลอฟดิฟ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศบัลแกเรีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

โซเฟีย
บัลแกเรีย
วาร์นา
บัลแกเรีย
พลอฟดิฟ
บัลแกเรีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C15-528318-2631-101-7ขณะนี้ขณะนี้พลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 3°C6°C11°C16°C21°C25°C28°C28°C23°C17°C10°C4°C
วาร์นา 6°C7°C11°C16°C21°C25°C28°C28°C23°C18°C12°C8°C
พลอฟดิฟ 6°C8°C13°C18°C23°C28°C31°C30°C26°C19°C12°C7°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย -5°C-4°C0°C5°C9°C13°C14°C14°C10°C5°C0°C-4°C
วาร์นา -1°C-1°C2°C6°C11°C15°C17°C17°C13°C9°C4°C0°C
พลอฟดิฟ -3°C-1°C2°C7°C11°C15°C17°C17°C13°C8°C3°C-1°C

โซเฟีย

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โซเฟียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

วาร์นา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน วาร์นาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่น

พลอฟดิฟ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน พลอฟดิฟม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บัลแกเรีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%884739ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 52%50%51%51%57%73%87%84%70%58%51%49%
วาร์นา 42%41%46%52%61%74%88%86%73%55%45%41%
พลอฟดิฟ 54%51%52%53%59%74%89%86%74%59%53%52%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บัลแกเรีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%34142112ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 5.1วัน5.1วัน6.0วัน7.8วัน9.8วัน9.1วัน7.0วัน6.0วัน5.8วัน5.3วัน5.2วัน5.9วัน
วาร์นา 4.2วัน4.2วัน4.4วัน5.2วัน5.3วัน6.0วัน4.4วัน3.8วัน4.6วัน5.0วัน4.7วัน5.0วัน
พลอฟดิฟ 5.0วัน4.9วัน5.4วัน6.8วัน8.8วัน8.5วัน6.7วัน5.2วัน4.7วัน4.7วัน5.2วัน6.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บัลแกเรีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.571243214922ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 12.5มม.15.6มม.23.6มม.38.7มม.51.8มม.53.9มม.42.4มม.37.8มม.35.6มม.34.0มม.24.4มม.18.3มม.
วาร์นา 22.5มม.21.5มม.25.4มม.28.5มม.25.5มม.37.0มม.28.6มม.25.4มม.36.5มม.40.9มม.37.6มม.27.7มม.
พลอฟดิฟ 22.6มม.25.2มม.30.7มม.35.8มม.43.9มม.48.2มม.36.7มม.30.1มม.29.4มม.30.8มม.31.4มม.31.0มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บัลแกเรีย

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.1195983ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟ
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 115.4มม.90.6มม.48.0มม.15.6มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.6.7มม.47.8มม.96.5มม.
วาร์นา 58.3มม.39.7มม.13.2มม.1.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.2มม.5.3มม.41.3มม.
พลอฟดิฟ 76.6มม.57.0มม.19.7มม.3.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.6มม.13.0มม.69.6มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บัลแกเรีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.39.0ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 9.4ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.7ชม.15.3ชม.14.9ชม.13.9ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.8ชม.9.1ชม.
วาร์นา 9.4ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.7ชม.15.3ชม.15.0ชม.13.9ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.7ชม.9.0ชม.
พลอฟดิฟ 9.5ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.6ชม.15.2ชม.14.9ชม.13.8ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.8ชม.9.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บัลแกเรีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%23410ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน0.6วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
วาร์นา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน4.6วัน9.5วัน8.6วัน3.1วัน0.5วัน0.0วัน0.0วัน
พลอฟดิฟ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน1.6วัน2.6วัน2.1วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บัลแกเรีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.11.38.319.212.910.0ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 10.711.211.110.39.18.88.88.48.79.29.910.4
วาร์นา 18.718.617.015.013.313.013.113.714.816.217.318.7
พลอฟดิฟ 9.19.79.89.28.38.28.47.98.08.08.38.7

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน บัลแกเรีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°CNaN256NaNขณะนี้ขณะนี้วาร์นาวาร์นา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วาร์นา 7°C7°C7°C10°C15°C21°C24°C24°C22°C18°C13°C10°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน บัลแกเรีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.90.18.17.8ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บัลแกเรีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.87.7ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บัลแกเรีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บัลแกเรีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°Cขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บัลแกเรีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บัลแกเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.51.71.4ขณะนี้ขณะนี้โซเฟียโซเฟียพลอฟดิฟพลอฟดิฟวาร์นาวาร์นา
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซเฟีย 2.12.94.25.36.37.17.36.55.03.52.31.8
วาร์นา 1.72.53.85.26.57.17.36.44.93.22.01.5
พลอฟดิฟ 2.13.04.25.46.37.07.36.55.13.52.31.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โซเฟีย วาร์นา และพลอฟดิฟ ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น