ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในบูร์กินาฟาโซ

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ บูร์กินาฟาโซ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : วากาดูกู Bobo-Dioulasso และDori

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศบูร์กินาฟาโซ

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

วากาดูกู
บูร์กินาฟาโซ
Bobo-Dioulasso
บูร์กินาฟาโซ
Dori
บูร์กินาฟาโซ
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บูร์กินาฟาโซ

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C28183931261937292916413129403027383142ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 33°C36°C38°C39°C37°C35°C32°C31°C32°C35°C36°C33°C
Bobo-Dioulasso 32°C35°C37°C36°C34°C32°C30°C29°C30°C33°C34°C32°C
Dori 32°C35°C39°C41°C41°C38°C35°C33°C35°C38°C36°C32°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 18°C21°C25°C28°C27°C25°C24°C23°C23°C24°C21°C18°C
Bobo-Dioulasso 20°C23°C25°C26°C25°C23°C22°C22°C22°C23°C22°C20°C
Dori 16°C19°C23°C27°C29°C28°C26°C25°C25°C25°C20°C17°C

วากาดูกู

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน วากาดูกูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุอุ่นร้อนระอุเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบาย

Bobo-Dioulasso

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Bobo-Dioulassoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุร้อน

Dori

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Doriม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุร้อนระอุอุ่นอุ่นกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บูร์กินาฟาโซ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%68296833ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 67%60%47%37%34%40%35%30%37%46%56%63%
Bobo-Dioulasso 65%57%42%33%31%39%33%29%36%45%56%64%
Dori 67%64%54%47%45%50%42%35%42%52%58%62%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บูร์กินาฟาโซ

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%879175ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 0.1วัน0.2วัน1.1วัน4.6วัน10.5วัน16.9วัน24.1วัน26.3วัน18.6วัน6.0วัน0.5วัน0.1วัน
Bobo-Dioulasso 0.2วัน0.5วัน2.3วัน7.9วัน15.8วัน20.3วัน25.7วัน27.6วัน21.7วัน9.3วัน1.2วัน0.1วัน
Dori 0.1วัน0.0วัน0.2วัน0.8วัน3.9วัน10.7วัน19.9วัน22.3วัน12.7วัน2.4วัน0.0วัน0.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บูร์กินาฟาโซ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.182223134ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 0.5มม.0.8มม.4.3มม.17.8มม.47.5มม.85.7มม.148.1มม.181.1มม.109.2มม.22.8มม.1.6มม.0.2มม.
Bobo-Dioulasso 0.8มม.2.0มม.9.1มม.35.1มม.74.0มม.113.1มม.171.2มม.222.1มม.147.8มม.37.9มม.5.0มม.0.3มม.
Dori 0.2มม.0.2มม.0.7มม.3.3มม.18.8มม.49.2มม.107.4มม.129.0มม.61.6มม.8.5มม.0.2มม.0.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บูร์กินาฟาโซ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.911.4ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 11.5ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.8ชม.12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.6ชม.11.4ชม.
Bobo-Dioulasso 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.6ชม.12.8ชม.12.7ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.6ชม.11.5ชม.
Dori 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.12.9ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บูร์กินาฟาโซ

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%100ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 0.1วัน0.3วัน2.3วัน11.1วัน23.7วัน28.3วัน30.7วัน30.9วัน29.6วัน21.4วัน3.1วัน0.1วัน
Bobo-Dioulasso 0.2วัน1.0วัน6.1วัน18.6วัน28.4วัน29.5วัน30.9วัน31.0วัน29.9วัน26.3วัน7.1วัน0.4วัน
Dori 0.0วัน0.2วัน0.8วัน4.5วัน13.6วัน23.2วัน29.6วัน30.8วัน28.2วัน14.2วัน1.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บูร์กินาฟาโซ

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.13.77.014.97.717.010.1ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 13.513.211.510.811.610.99.27.57.17.59.412.3
Bobo-Dioulasso 14.714.012.212.012.211.210.19.17.97.99.613.1
Dori 16.816.515.313.614.515.213.510.910.310.413.215.9

คะแนนการท่องเที่ยวใน บูร์กินาฟาโซ

คะแนนการท่องเที่ยวใน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.32.3ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บูร์กินาฟาโซ

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.93.74.47.8ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บูร์กินาฟาโซ

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บูร์กินาฟาโซ

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บูร์กินาฟาโซ

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บูร์กินาฟาโซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.55.16.26.95.3ขณะนี้ขณะนี้วากาดูกูวากาดูกูDoriDoriBobo-DioulassoBobo-Dioulasso
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วากาดูกู 5.76.26.56.46.05.75.35.15.45.75.75.5
Bobo-Dioulasso 5.86.26.25.95.65.55.25.05.35.65.75.5
Dori 5.66.26.76.86.56.25.75.45.65.95.75.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน วากาดูกู Bobo-Dioulasso และDori ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น