ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในบังกลาเทศ

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ บังกลาเทศ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ธากา Ishurdi และSylhet

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศบังกลาเทศ

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ธากา
บังกลาเทศ
Ishurdi
บังกลาเทศ
Sylhet
บังกลาเทศ
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บังกลาเทศ

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C27143424271135222632ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 24°C28°C32°C33°C33°C32°C31°C32°C32°C31°C29°C25°C
Ishurdi 23°C26°C32°C35°C34°C32°C31°C32°C32°C31°C27°C24°C
Sylhet 24°C27°C30°C31°C31°C31°C31°C32°C31°C31°C29°C25°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 14°C17°C22°C25°C26°C27°C27°C27°C26°C24°C20°C15°C
Ishurdi 11°C14°C19°C24°C26°C27°C27°C27°C26°C23°C18°C13°C
Sylhet 13°C15°C19°C22°C23°C25°C26°C26°C25°C23°C19°C15°C

ธากา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ธากาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นอุ่นร้อนเย็นเย็น

Ishurdi

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Ishurdiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นเย็นอุ่นร้อนเย็นกำลังสบายกำลังสบาย

Sylhet

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Sylhetม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนเย็นเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บังกลาเทศ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%8810ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 85%87%85%79%54%21%11%11%20%56%80%83%
Ishurdi 86%88%86%83%66%27%12%11%22%62%82%84%
Sylhet 86%88%84%78%60%27%14%14%25%61%83%85%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บังกลาเทศ

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%72364184ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 1.2วัน2.3วัน5.0วัน11.1วัน17.7วัน20.0วัน21.9วัน21.3วัน18.5วัน9.6วัน1.8วัน0.9วัน
Ishurdi 1.1วัน1.9วัน3.5วัน7.8วัน13.8วัน17.3วัน19.0วัน17.8วัน16.2วัน8.5วัน1.3วัน0.6วัน
Sylhet 1.5วัน3.0วัน8.5วัน17.0วัน22.5วัน24.5วัน25.8วัน25.0วัน20.1วัน9.7วัน1.8วัน1.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บังกลาเทศ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.2505186434ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 6.0มม.12.9มม.33.1มม.87.1มม.178.1มม.234.5มม.245.6มม.204.8มม.181.2มม.98.0มม.25.5มม.7.6มม.
Ishurdi 4.9มม.9.2มม.17.4มม.43.7มม.97.2มม.159.5มม.177.9มม.148.4มม.144.2มม.77.5มม.13.4มม.4.9มม.
Sylhet 9.5มม.20.9มม.74.6มม.225.5มม.338.0มม.429.8มม.423.2มม.371.0มม.283.8มม.131.1มม.23.8มม.11.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บังกลาเทศ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.610.7ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 10.9ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.3ชม.13.6ชม.13.4ชม.12.9ชม.12.3ชม.11.6ชม.11.0ชม.10.7ชม.
Ishurdi 10.8ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.3ชม.13.6ชม.13.5ชม.12.9ชม.12.3ชม.11.6ชม.11.0ชม.10.7ชม.
Sylhet 10.8ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.4ชม.13.7ชม.13.5ชม.13.0ชม.12.3ชม.11.6ชม.10.9ชม.10.6ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บังกลาเทศ

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1002ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 0.8วัน3.8วัน14.4วัน25.9วัน30.6วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน29.1วัน15.1วัน2.3วัน
Ishurdi 0.4วัน1.6วัน6.3วัน17.3วัน28.1วัน29.7วัน31.0วัน31.0วัน29.9วัน27.6วัน11.9วัน1.5วัน
Sylhet 1.0วัน3.5วัน11.4วัน23.7วัน30.3วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน29.8วัน15.6วัน2.7วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บังกลาเทศ

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.16.47.315.07.710.5ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 8.68.810.513.313.915.515.713.810.57.77.37.7
Ishurdi 9.09.310.211.513.014.714.412.910.48.08.08.5
Sylhet 7.88.38.68.28.19.610.18.87.87.47.77.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน บังกลาเทศ

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C2820NaNขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdi
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 20°C20°C22°C25°C27°C28°C28°C28°C27°C27°C24°C22°C
Ishurdi 20°C20°C22°C24°C26°C28°C28°C27°C27°C26°C24°C22°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน บังกลาเทศ

คะแนนการท่องเที่ยวใน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.51.68.51.8ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาSylhetSylhet
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บังกลาเทศ

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.02.71.57.5ขณะนี้ขณะนี้IshurdiIshurdiSylhetSylhet
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บังกลาเทศ

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บังกลาเทศ

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บังกลาเทศ

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บังกลาเทศม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.44.26.84.1ขณะนี้ขณะนี้ธากาธากาIshurdiIshurdiSylhetSylhet
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ธากา 4.55.46.26.45.84.94.84.74.34.74.74.3
Ishurdi 4.55.46.36.76.45.14.74.64.34.84.64.2
Sylhet 4.55.36.16.25.95.45.35.14.64.84.64.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ธากา Ishurdi และSylhet ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น