ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ซาราเยโว Tuzla และMostar

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ซาราเยโว
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Tuzla
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Mostar
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C14-5273518-1327-91ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 3°C6°C11°C16°C21°C24°C27°C26°C22°C16°C9°C4°C
Tuzla 5°C7°C12°C17°C22°C25°C27°C27°C23°C18°C11°C6°C
Mostar 8°C9°C14°C18°C23°C27°C31°C30°C25°C20°C13°C8°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว -5°C-4°C-0°C4°C8°C11°C13°C13°C9°C5°C0°C-4°C
Tuzla -4°C-3°C1°C5°C9°C13°C14°C14°C10°C6°C1°C-3°C
Mostar -1°C0°C3°C7°C11°C15°C17°C17°C13°C8°C4°C0°C

ซาราเยโว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซาราเยโวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Tuzla

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Tuzlaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Mostar

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Mostarม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%80388441ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 42%41%43%45%49%63%78%75%60%49%42%40%
Tuzla 40%40%43%46%50%62%75%73%60%50%43%39%
Mostar 45%46%46%47%53%68%83%79%65%52%44%44%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%352135203615ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 7.6วัน7.8วัน7.4วัน8.7วัน9.7วัน9.5วัน7.6วัน7.1วัน7.8วัน8.1วัน8.5วัน8.2วัน
Tuzla 6.6วัน6.6วัน6.8วัน8.4วัน9.2วัน10.0วัน8.0วัน7.1วัน7.4วัน7.3วัน7.3วัน7.3วัน
Mostar 8.5วัน8.6วัน8.1วัน8.6วัน8.1วัน7.0วัน5.1วัน5.3วัน7.0วัน8.6วัน9.8วัน9.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.67346911527ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 33.8มม.36.2มม.40.8มม.52.8มม.58.1มม.60.2มม.44.0มม.45.3มม.63.5มม.65.2มม.62.6มม.45.2มม.
Tuzla 29.7มม.30.9มม.39.8มม.51.9มม.62.0มม.68.8มม.53.6มม.50.3มม.60.1มม.56.8มม.51.4มม.39.1มม.
Mostar 77.1มม.82.4มม.75.3มม.71.9มม.56.3มม.44.4มม.27.4มม.38.6มม.71.2มม.90.2มม.111.3มม.95.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.17010048ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 153.8มม.158.2มม.81.5มม.21.5มม.2.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.6มม.14.4มม.98.5มม.165.5มม.
Tuzla 93.4มม.85.2มม.30.3มม.6.7มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.1มม.54.8มม.94.7มม.
Mostar 44.7มม.40.4มม.4.5มม.0.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.4.7มม.31.3มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.58.9ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 9.3ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.8ชม.15.4ชม.15.1ชม.13.9ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.7ชม.9.0ชม.
Tuzla 9.3ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.8ชม.15.5ชม.15.1ชม.14.0ชม.12.5ชม.10.9ชม.9.6ชม.8.9ชม.
Mostar 9.4ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.7ชม.15.3ชม.15.0ชม.13.9ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.7ชม.9.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%417MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.6วัน1.1วัน0.8วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Tuzla 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน2.7วัน4.9วัน3.8วัน0.7วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Mostar 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.6วัน0.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.10.06.08.614.59.3ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 9.49.99.58.47.06.46.26.16.67.48.49.1
Tuzla 8.18.58.37.66.76.36.26.26.46.87.27.7
Mostar 13.514.113.311.810.19.59.69.510.211.312.813.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°CNaNNaN2513ขณะนี้ขณะนี้MostarMostar
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Mostar 14°C13°C13°C15°C18°C22°C24°C25°C23°C21°C18°C16°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

คะแนนการท่องเที่ยวใน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.50.17.3ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.87.9ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°Cขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.21.57.5ขณะนี้ขณะนี้MostarMostarซาราเยโวซาราเยโวTuzlaTuzla
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ซาราเยโว 1.82.73.95.16.16.87.16.24.63.22.01.5
Tuzla 1.72.53.74.96.06.76.96.04.53.01.91.4
Mostar 1.82.73.95.16.37.17.36.44.83.22.01.5

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ซาราเยโว Tuzla และMostar ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา