ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในSouth Australia ออสเตรเลีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศใน South Australia โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : แอดิเลด Mount Gambier และRoxby Downs

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศSouth Australia

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

แอดิเลด
ออสเตรเลีย
Mount Gambier
ออสเตรเลีย
Roxby Downs
ออสเตรเลีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน South Australia

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C187281413241322735176533ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 28°C28°C25°C22°C18°C15°C15°C16°C18°C21°C24°C26°C
Mount Gambier 23°C24°C22°C19°C16°C13°C13°C14°C15°C17°C20°C22°C
Roxby Downs 35°C34°C30°C26°C21°C17°C17°C20°C24°C27°C30°C33°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 17°C17°C15°C12°C10°C8°C8°C8°C10°C12°C14°C15°C
Mount Gambier 13°C13°C12°C10°C9°C8°C7°C7°C8°C9°C10°C11°C
Roxby Downs 22°C21°C18°C15°C11°C8°C7°C8°C11°C14°C18°C20°C

แอดิเลด

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แอดิเลดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นกำลังสบาย

Mount Gambier

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Mount Gambierม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายเย็น

Roxby Downs

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Roxby Downsม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนอุ่นอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน South Australia

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%765870488870ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 74%75%71%65%60%62%68%72%72%68%64%69%
Mount Gambier 67%69%63%56%50%49%53%56%58%59%58%61%
Roxby Downs 77%76%75%72%73%75%83%87%86%78%70%73%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน South Australia

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3154194ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 2.1วัน1.8วัน2.4วัน4.0วัน6.7วัน8.6วัน9.2วัน8.4วัน6.4วัน4.7วัน3.4วัน3.0วัน
Mount Gambier 2.9วัน2.4วัน3.3วัน5.7วัน8.4วัน10.7วัน11.9วัน11.8วัน8.7วัน6.7วัน4.7วัน4.2วัน
Roxby Downs 1.9วัน1.6วัน1.5วัน1.2วัน2.1วัน1.9วัน1.6วัน1.7วัน1.8วัน1.9วัน2.0วัน1.9วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน South Australia

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.80 มม.80 มม.53127516186ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 12.0มม.14.9มม.16.9มม.25.5มม.39.9มม.51.6มม.48.7มม.42.5มม.39.1มม.27.9มม.20.1มม.17.8มม.
Mount Gambier 20.9มม.16.3มม.24.8มม.35.3มม.49.3มม.71.1มม.73.0มม.70.6มม.53.0มม.38.6มม.29.5มม.25.9มม.
Roxby Downs 14.3มม.17.6มม.14.0มม.9.5มม.12.1มม.10.7มม.6.4มม.7.4มม.9.2มม.11.1มม.11.6มม.13.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน South Australia

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.59.8ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 14.2ชม.13.4ชม.12.3ชม.11.2ชม.10.3ชม.9.8ชม.10.1ชม.10.9ชม.11.9ชม.13.0ชม.14.0ชม.14.5ชม.
Mount Gambier 14.4ชม.13.5ชม.12.3ชม.11.1ชม.10.1ชม.9.6ชม.9.8ชม.10.7ชม.11.9ชม.13.1ชม.14.2ชม.14.7ชม.
Roxby Downs 13.9ชม.13.2ชม.12.3ชม.11.3ชม.10.6ชม.10.2ชม.10.4ชม.11.0ชม.11.9ชม.12.8ชม.13.7ชม.14.1ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ South Australia

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%21ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 0.6วัน0.6วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน
Mount Gambier 0.3วัน0.2วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน
Roxby Downs 1.0วัน1.0วัน0.6วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.6วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน South Australia

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.19.215.216.613.619.013.8ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 19.018.517.115.615.416.516.816.816.717.017.318.2
Mount Gambier 15.715.414.413.713.815.115.816.316.015.515.015.4
Roxby Downs 18.717.716.314.513.914.215.016.318.118.918.918.8

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน South Australia

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.12°C12°C13°C13°C14°C14°C15°C15°C16°C16°C17°C17°C18°C18°C19°C19°C20°C20°C21°C21°C22°C22°C21131714NaNขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount Gambier
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 21°C21°C21°C19°C17°C15°C13°C13°C14°C16°C18°C19°C
Mount Gambier 17°C17°C17°C16°C16°C16°C15°C14°C14°C14°C15°C16°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน South Australia

คะแนนการท่องเที่ยวใน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.61.35.60.57.91.8ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน South Australia

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810103.31.06.8ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดRoxby DownsRoxby Downs
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน South Australia

ฤดูกาลเพาะปลูกใน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน South Australia

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°C3,500°C3,500°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน South Australia

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน South Australiaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.32.38.01.83.2ขณะนี้ขณะนี้แอดิเลดแอดิเลดMount GambierMount GambierRoxby DownsRoxby Downs
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอดิเลด 8.27.35.84.22.92.32.63.54.96.37.58.1
Mount Gambier 7.86.95.23.62.41.82.02.94.25.87.07.7
Roxby Downs 8.37.66.45.03.83.33.64.66.07.17.98.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน แอดิเลด Mount Gambier และRoxby Downs ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ