ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในออสเตรีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ออสเตรีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : เวียนนา ซาลซ์บูร์ก และLiezen

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศออสเตรีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เวียนนา
ออสเตรีย
ซาลซ์บูร์ก
ออสเตรีย
Liezen
ออสเตรีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ออสเตรีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C16-32622511-822-1-12ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 3°C5°C10°C15°C20°C23°C25°C25°C20°C14°C7°C3°C
ซาลซ์บูร์ก 3°C5°C10°C14°C19°C22°C24°C23°C19°C14°C8°C4°C
Liezen -1°C2°C7°C12°C17°C20°C22°C21°C17°C12°C5°C-0°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา -3°C-2°C2°C6°C10°C13°C15°C15°C11°C6°C2°C-1°C
ซาลซ์บูร์ก -4°C-3°C1°C5°C9°C12°C14°C14°C10°C6°C1°C-2°C
Liezen -7°C-6°C-2°C1°C6°C9°C11°C10°C7°C2°C-2°C-6°C

เวียนนา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เวียนนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ซาลซ์บูร์ก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซาลซ์บูร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Liezen

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Liezenม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ออสเตรีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%65385735ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 45%45%44%49%51%56%64%63%55%49%40%41%
ซาลซ์บูร์ก 39%38%39%42%42%46%56%55%48%43%37%36%
Liezen 39%37%38%41%41%45%55%54%46%42%37%37%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ออสเตรีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3314532822ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 4.7วัน4.7วัน5.5วัน6.2วัน8.8วัน9.5วัน9.2วัน8.7วัน7.2วัน5.8วัน5.5วัน5.6วัน
ซาลซ์บูร์ก 9.2วัน8.5วัน10.5วัน10.5วัน13.3วัน15.5วัน15.3วัน14.1วัน11.0วัน9.5วัน9.2วัน10.0วัน
Liezen 7.1วัน6.8วัน8.8วัน9.6วัน12.8วัน15.2วัน15.0วัน13.7วัน10.5วัน8.3วัน7.6วัน7.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ออสเตรีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.160 มม.160 มม.601413844ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 14.2มม.15.8มม.24.5มม.31.1มม.52.3มม.58.7มม.59.7มม.57.0มม.50.2มม.33.8มม.27.9มม.19.2มม.
ซาลซ์บูร์ก 46.0มม.44.3มม.61.3มม.64.8มม.101.5มม.131.8มม.138.2มม.125.1มม.96.3มม.65.1มม.51.9มม.49.3มม.
Liezen 17.4มม.17.8มม.34.9มม.46.2มม.88.5มม.122.1มม.133.0มม.120.3มม.91.7มม.57.4มม.34.1มม.18.5มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ออสเตรีย

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.6588211ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 61.1มม.50.9มม.23.3มม.2.9มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.3มม.26.1มม.53.4มม.
ซาลซ์บูร์ก 87.8มม.75.0มม.39.0มม.7.9มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.5.3มม.39.6มม.72.7มม.
Liezen 198.4มม.166.9มม.112.4มม.45.5มม.2.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.5มม.21.5มม.95.1มม.195.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ออสเตรีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.18.3ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 8.9ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.7ชม.15.2ชม.16.0ชม.15.6ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.4ชม.
ซาลซ์บูร์ก 8.9ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.2ชม.15.9ชม.15.5ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.3ชม.8.5ชม.
Liezen 8.9ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.2ชม.15.9ชม.15.5ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.3ชม.8.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ออสเตรีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.7วัน1.3วัน0.8วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
ซาลซ์บูร์ก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.4วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Liezen 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ออสเตรีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.16.411.79.26.78.55.2ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 15.316.215.514.513.612.912.612.012.813.314.014.6
ซาลซ์บูร์ก 9.19.08.98.27.77.47.26.87.17.27.88.7
Liezen 8.38.37.97.16.35.85.65.45.86.37.17.8

คะแนนการท่องเที่ยวใน ออสเตรีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.10.16.2ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ออสเตรีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.54.02.7ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์ก
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ออสเตรีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ออสเตรีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°C1,400°C1,400°Cขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ออสเตรีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ออสเตรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.71.06.3ขณะนี้ขณะนี้เวียนนาเวียนนาซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์กLiezenLiezen
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เวียนนา 1.42.23.54.96.16.66.55.64.22.71.51.1
ซาลซ์บูร์ก 1.42.33.54.95.86.16.15.34.02.71.61.1
Liezen 1.52.43.75.05.86.26.15.34.12.81.71.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เวียนนา ซาลซ์บูร์ก และLiezen ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ