ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในอาร์เจนตินา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ อาร์เจนตินา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : บัวโนสไอเรส ซานมีเกลเดตูกูมัน เมนโดซา และอูซัวยา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศอาร์เจนตินา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

บัวโนสไอเรส
อาร์เจนตินา
ซานมีเกลเดตูกูมัน
อาร์เจนตินา
เมนโดซา
อาร์เจนตินา
อูซัวยา
อาร์เจนตินา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อาร์เจนตินา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C21828143119203146-11337303413-6ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 28°C27°C25°C21°C18°C15°C14°C16°C18°C21°C24°C27°C
ซานมีเกลเดตูกูมัน 31°C30°C28°C25°C22°C19°C20°C23°C26°C29°C30°C31°C
เมนโดซา 31°C30°C27°C22°C18°C15°C15°C17°C21°C25°C28°C31°C
อูซัวยา 13°C13°C11°C8°C6°C4°C4°C5°C7°C9°C11°C12°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 21°C20°C19°C15°C12°C9°C9°C10°C11°C14°C17°C19°C
ซานมีเกลเดตูกูมัน 21°C21°C19°C16°C13°C10°C9°C10°C13°C16°C19°C21°C
เมนโดซา 19°C18°C16°C11°C7°C4°C3°C5°C8°C12°C16°C19°C
อูซัวยา 6°C6°C5°C3°C1°C-1°C-1°C-0°C1°C3°C4°C5°C

บัวโนสไอเรส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บัวโนสไอเรสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่น

ซานมีเกลเดตูกูมัน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซานมีเกลเดตูกูมันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนอุ่นอุ่นหนาว

เมนโดซา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เมนโดซาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนอุ่น

อูซัวยา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อูซัวยาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวหนาวหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อาร์เจนตินา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%7149836184534535ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 71%69%69%62%52%50%52%55%59%63%67%70%
ซานมีเกลเดตูกูมัน 62%68%75%77%72%70%75%80%82%79%75%68%
เมนโดซา 80%81%81%74%57%56%63%69%71%77%82%82%
อูซัวยา 41%42%42%38%36%36%37%39%42%42%43%44%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อาร์เจนตินา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%36174642243013ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 9.7วัน9.4วัน9.1วัน7.8วัน6.5วัน5.9วัน5.6วัน5.8วัน6.7วัน9.1วัน9.3วัน9.7วัน
ซานมีเกลเดตูกูมัน 14.1วัน12.8วัน11.3วัน7.1วัน4.0วัน2.6วัน1.4วัน1.3วัน2.3วัน6.0วัน10.1วัน12.7วัน
เมนโดซา 6.2วัน5.7วัน4.2วัน2.2วัน1.9วัน1.4วัน1.4วัน1.5วัน1.9วัน2.2วัน3.1วัน4.3วัน
อูซัวยา 8.8วัน7.6วัน7.8วัน7.6วัน6.9วัน6.1วัน5.7วัน4.9วัน4.3วัน5.1วัน7.1วัน8.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อาร์เจนตินา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.120511826353714ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 101.3มม.115.8มม.114.8มม.97.7มม.70.8มม.54.0มม.52.0มม.59.4มม.73.2มม.100.8มม.106.4มม.94.0มม.
ซานมีเกลเดตูกูมัน 182.0มม.158.2มม.113.4มม.53.3มม.19.2มม.10.0มม.5.8มม.7.4มม.14.4มม.47.3มม.100.2มม.144.5มม.
เมนโดซา 30.7มม.34.9มม.25.2มม.12.4มม.8.7มม.6.6มม.5.6มม.6.8มม.9.7มม.11.7มม.15.8มม.20.9มม.
อูซัวยา 37.2มม.33.0มม.32.6มม.31.3มม.24.6มม.16.9มม.14.8มม.14.2มม.13.8มม.16.2มม.25.2มม.35.3มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อาร์เจนตินา

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.43ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.
ซานมีเกลเดตูกูมัน 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.
เมนโดซา 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.
อูซัวยา 0.0มม.0.0มม.0.6มม.3.8มม.16.7มม.40.3มม.35.4มม.24.0มม.11.4มม.3.2มม.1.0มม.0.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อาร์เจนตินา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.59.813.810.517.37.2ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 14.2ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.2ชม.10.3ชม.9.9ชม.10.1ชม.10.9ชม.11.9ชม.13.0ชม.13.9ชม.14.4ชม.
ซานมีเกลเดตูกูมัน 13.6ชม.13.0ชม.12.2ชม.11.4ชม.10.8ชม.10.5ชม.10.6ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.4ชม.13.8ชม.
เมนโดซา 14.0ชม.13.2ชม.12.2ชม.11.2ชม.10.4ชม.10.0ชม.10.2ชม.11.0ชม.11.9ชม.12.9ชม.13.8ชม.14.3ชม.
อูซัวยา 16.6ชม.14.7ชม.12.4ชม.10.2ชม.8.3ชม.7.3ชม.7.8ชม.9.6ชม.11.7ชม.14.0ชม.16.1ชม.17.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อาร์เจนตินา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%51695ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 15.0วัน14.2วัน11.1วัน3.7วัน0.9วัน0.2วัน0.0วัน0.1วัน0.3วัน1.4วัน4.2วัน10.1วัน
ซานมีเกลเดตูกูมัน 20.8วัน18.6วัน16.0วัน6.3วัน1.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน2.5วัน7.9วัน16.5วัน
เมนโดซา 1.2วัน1.3วัน0.9วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน
อูซัวยา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อาร์เจนตินา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.18.616.114.28.725.619.2ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 16.916.716.516.616.517.117.417.518.417.918.017.2
ซานมีเกลเดตูกูมัน 12.211.711.210.49.58.99.711.112.914.014.113.3
เมนโดซา 14.213.612.711.39.99.410.011.212.713.714.514.6
อูซัวยา 23.823.622.721.119.619.921.222.823.124.825.423.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อาร์เจนตินา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C2412NaNNaN96ขณะนี้ขณะนี้อูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 24°C24°C23°C20°C17°C14°C12°C13°C15°C17°C20°C23°C
อูซัวยา 9°C9°C9°C8°C7°C7°C6°C6°C6°C6°C7°C8°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน อาร์เจนตินา

คะแนนการท่องเที่ยวใน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.52.67.44.97.82.11.5ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อาร์เจนตินา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.00.16.11.27.00.1ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อาร์เจนตินา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อาร์เจนตินา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°C3,500°C3,500°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อาร์เจนตินา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อาร์เจนตินาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.7.92.47.73.98.73.16.00.4ขณะนี้ขณะนี้ซานมีเกลเดตูกูมันซานมีเกลเดตูกูมันเมนโดซาเมนโดซาอูซัวยาอูซัวยาบัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรส
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บัวโนสไอเรส 7.66.75.54.13.02.52.73.64.86.27.37.8
ซานมีเกลเดตูกูมัน 7.26.86.15.24.44.04.35.26.27.17.67.6
เมนโดซา 8.27.56.34.93.73.13.54.55.87.38.48.6
อูซัวยา 5.64.53.01.60.70.50.61.32.54.05.35.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน บัวโนสไอเรส ซานมีเกลเดตูกูมัน เมนโดซา และอูซัวยา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่สำคัญ

สนามบิน

สถานีตรวจวัดอากาศ