เปรียบเทียบภูมิอากาศและสภาพอากาศระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ 2 เมืองขึ้นไป

Weather Spark ช่วยให้คุณเปรียบเทียบและดูความแตกต่างระหว่างสภาพอากาศและภูมิอากาศระหว่าง 2 ถึง 4 เมืองทั่วโลก คุณจะได้รับรายงานโดยละเอียดพร้อมรูปกราฟที่แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างถูกต้องแม่นยำ รายงานยังแสดงให้คุณเห็นข้อมูลในรูปกราฟรวม ซึ่งดูง่ายกว่าการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันมาก

กรุณาเลือกเมืองแรกที่ต้องการเปรียบเทียบ